sex hikaye

Filmjus forgatókönyv és filmelőkészítés pályázat 2013

Filmjus
nevezési határidő: 2013. szeptember 16.
támogatás

A Filmjus Alapítvány sok éves hagyományát folytatva, ez évben is kiírja forgatókönyvírásra és filmelőkészítésre felhívó pályázatát.

 

A pályázat célja, hogy segítse a különböző műfajú forgatókönyvek megvalósulását, illetve támogassa a költségvetésben alig szereplő film-előkészítést, a rendezői kutatómunkát, a várható művészi és gazdasági szempontok egyeztetését.

A pályázat formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet! Annak fejlesztett változatával sem!

A szervezők a nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek. A szerződésben meg kell jelölni a pályázó bankszámla számát. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.


A pályázaton való részvétel feltételei:
- A pályázaton csak természetes személyek indulhatnak. (Természetes személy = magánszemély)


A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

- Kitöltött adatlap 4 példányban (letölthető a Filmjus Egyesület honlapján a Filmjus Alapítvány hírei között)

- Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban), treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban) és ha már van forgatókönyv (4 példányban).

- TV film, Tv film sorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban).

- Kisjátékfilm, kísérleti film estében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).

- Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (4 példányban).

- Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).

- Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).

- Szakmai életrajz (4 példányban)

- Adaptáció esetén: jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata 4 példányban (amely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával). Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.

- A pályázati díj 10.000,- Ft, amelyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.

- A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak magánszemély - természetes személy -  a pályázó fizetheti be! Csak banki átutalást fogadnak el!).

A pályázat beadási határideje: 2013. szeptember 16.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kell küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-369)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző  2013. szeptember 16-a utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2013. december 2-ig.

A forgatókönyvíró pályázaton szétosztható összeg természetesen nem elegendő az adott filmtervek maradéktalan  megvalósítására, betöltheti azonban a fontos kiegészítő támogatás funkcióját. A támogatással egyrészt az alkotómunka feltételei javíthatók, másrészt az egyéb szervezetektől elnyerhető támogatások esélye növelhető.

Megjegyzendő, hogy a beküldött forgatókönyvek színvonala ugyan változó, azonban minden évben akadnak kiemelkedő pályamunkák is. Mindig jelentős eseménynek számít, ha az alapítvány korábban támogatott művet vagy annak megvalósult változatát láthatjuk hazai vagy nemzetközi fesztiválon.

Az Olvasó Bizottság alkalmanként négy személyből áll: a Kuratórium két tagjából, illetve egy meghívott forgatókönyvíróból vagy rendezőből.

Bővebb információ a Filmjus oldalán.


Kapcsolat

Panyi Zsuzsa Budapest, 1092.
Ráday u. 31/K.
web www.filmjus.hu
Hozzászólások
1-1  /  1
2013. szeptember 13. péntek, 14:03#1| sy

Egy apróságra szeretném felhívni a figyelmet, aztán mindenki azt gondol, amit szeretne:

A 2009-es pályázat egyik nyertes munkája: 

8.   Dr.Horváth Putyi: A kis vörös   350.000
97.    

a 2012-es pályázat egyik nyertese:

1   Dr.Horváth Putyi: A Kis Vörös…. 300.000

Kértem magyarázatot majd egy hónapja, azóta is várom... 
nka emblema 2012