sex hikaye

Az Agitátorok DVD-n

BBS-sorozat első darabja

2006. október 20. - filmhu
Az Agitátorok DVD-n
A DVD a Műcsarnok és a Balázs Béla Stúdió Alapítvány együttműködésével elindított BBS-DVD-sorozat első megjelenése, egyben pedig a kiadók hozzájárulása az 1956-os forradalom 50. évfordulójának megünnepléséhez. A kiadás eszmei hátterét tovább gazdagítja, hogy az Agitátorok egyik első filmes megjelenése Bódy Gábornak, a tragikus körülmények között fiatalon elhunyt filmrendezőnek, aki az idén lenne 60 éves.

Magyar Dezső 1969-ben készült Agitátorok című filmje az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság ellentmondásos történetének egyéni szempontú feldolgozása. A valós történelmi háttér, amelyet a párt „intellektuális csoportján” belüli szenvedélyes viták, filozofikus monológok, illetve archív filmfelvételek rajzolnak ki, ugyanakkor inkább ürügyként szolgál a forradalom egy olyan általános modelljének kereséséhez, amely egyszerre alkalmazható a huszadik század további forradalompéldáira – 1956-ra illetve 1968-ra –, illetve szolgálhat fontos tanulságokkal politika és művészet, elmélet és gyakorlat dialektikájának aktuális felvetéseihez. A fiatalokról fiatalok által készített film hitelességéhez sokat tesz hozzá a tény, hogy szereplői, kevés kivétellel, a 60-as évek végi „második nyilvánosság” ismert figurái, ellenzéki művészek és más értelmiségiek, akik a maguk társadalmi pozíciójának bizonytalanságából fakadóan nagy átéléssel közvetítik a filmben felidézett konfliktusokat. Az erősen aktualizált mondanivaló és a szereplők személyének „nemkívánatos” volta miatt a film elkészülte után dobozba került, rendezője hamarosan elhagyta az országot, így valódi hatást a maga korában nem fejthetett ki. A DVD-kiadás igyekszik fórumot teremteni a méltatlanul elfeledett film formai és tartalmi felvetéseinek újbóli feldolgozásához.

Szereplők / Cast

Bertalan László  Márton Elvtárs/Comrade Márton
Bódy Gábor  Botos
Cserhalmi György Vitatkozó/Lenin-boy
Dobai Péter  Képviselő/Deputy
Földes László  Földes
Kézdy György  Színész (Iván)/Actor (Ivan)
Kozák András  Színész (Aljosa)/Actor (Alyosha)
Oszter Sándor  Újságíró/Journalist
Révai Gábor  Gábor
Siménfalvy Sándor Öregember/Old man
Szentjóby Tamás  Szentesi
Zala Márk  Színész (Inkvizitor)/Actor (Inquisitor)

valamint / and
Ajtony Árpád, Csíky András, Farkas János, Gács János, Keserü Katalin, Krokovai Zsolt, Mérei Zsolt, Papp Zsolt, Pintér György, Sütő Irén, Szilágyi Anna
és sokan mások/and others

Rendezte/Directed by Magyar Dezső; Forgatókönyv/Script: Bódy Gábor, Magyar Dezső; Forrásművek/Writing Credits: Sinkó Ervin, Lengyel József, Lukács György, Szamuelyné Szilágyi Jolán, Vlagyimir Uraszov; Fényképezte/Director of Photography: Koltai Lajos; Vágó/Edited by Selmeczi VeraCímkék

filmtörténet , hír , premiernka emblema 2012