sex hikaye

A Filmvilág szeptemberi számából

Álomfilmek, Batman, lengyel '68

2008. szeptember 10. - filmhu
A Filmvilág szeptemberi számából
Fellini Az álmok könyve című kötetében lapozva bepillanthatunk a rendező háromévtizeden át lejegyzett álomvilágába, a Batman-legendárium vizsgálatával pedig modern mitológiánk gyökereihez kerülhetünk közelebb. A lengyel '68-as események áttekintésével történelmi visszapillantásra is sor kerül. 

ÁLOMFILMEK: FELLINI, LORCA
Fellini filmjeinek kivételes képzelőerőt sugárzó vizualitása rendkívül közel állt az álmok irracionális világához. Az éjszakai látomások nem csak filmjeinek jeleneteiben térnek vissza, csaknem harminc éven keresztül naplót vezetett az álmairól, lerajzolta és kommentárokkal látta el őket. Az álmok könyvét (Il libro dei sogni) a Rizzoli Kiadó adta közre.

BATMAN-LEGENDÁRIUM
Mint minden valamire való ősellenség, Joker is egyszerre inverze és komplementere szuperhősének – nem véletlenül ábrázolja őket egyfajta Tao-emblémaként a Loeb-Sale alkotópáros képregénye és A sötét lovag: kapcsolatuk yinje a normalitásban rejtőző téboly, yangja az őrültségben felsejlő rendszer.

LENGYEL ’68
A kontinenseken végigsöprő nemzedéki lázadás, amit a sajtó némi pátosszal diákforradalomként emlegetett, sokféle forrásból táplálkozott, sokféle ideát tűzött a lobogójára. A lengyel ’68 antiszemita és értelmiségellenes hadjáratba torkollott, a trauma feldolgozására csak a rendszerváltás után kerülhetett sor.Címkék

filmvilág , batman , fellini , '68 , álom , lengyel , hírnka emblema 2012