sex hikaye

A HAES nyílt levele a Filmszemle vezetőségéhez

Sok minden javult, de még van mit tisztázni

2010. március 29. - filmhu

A tavalyi Szemlén többen is kifogásolták filmjeik vetítési minőségét, amely után polémia bontakozott ki egyfelől a helyszín alkalmasága, másfelől a szabályozás (a Szemle előírásai) elégtelensége miatt. A H.A.E.S. most is nyílt levélben értékelte a helyzetet, melyet jóval rózsásabbnak lát, mint egy évvel ezelőtt.

 
T. Novák Emil szemleigazgató úr!
T. Magyar Filmszemle bizottság
T. Garami Gábor úr!

Szeretnénk köszönetet mondani a 41. Magyar Filmszemle lebonyolításában végzett áldozatos munkátokért.

Ez a seregszemle az eddigiekhez képest hozott pozitívumokat, de koránt sem volt hibamentes.
Bennünket, a HAES-t  a jobbítás szándéka vezet, hogy a következő Szemle még zökkenőmentesebb legyen és még jobban a profizmus irányába tolódjanak a műszaki lehetőségei.
Minden alkotó és nemcsak a hangmérnökök jogos vágya és elvárása, hogy munkájuk a lehető legmagasabb műszaki színvonalon kerüljön a nézők, a szakma, a zsűri elé. Csak így értékelhető reálisan a befektetett munka, a tehetség, az alkotás művészi színvonala. Minden technikai hiba csorbítja ezek hatását, és elbizonytalanítja a nézőt  ítéletének kialakításában.

A problémákat a következők okozzák legfőképpen:

1.az alkotók fegyelmezettlensége, hogy az utolsó pillanat után is belenyúlnak filmjükbe, s ezzel lehetetlenné teszik a  technológiai folyamatok normális tempírozását és sok esetben a szükséges végső kontrollt. Szigorítani kellene az előzsűri által kiválasztott alkotások végleges kópiájának leadási határidejének betartását és a kép-, hangformátumok feltüntetését a kísérő  dokumentumon. Idén a formátumok feltüntetése jelentős előrehaladást mutatott, érdekes, hogy inkább a képformátumok feltüntetése mutatott hiányosságot.

2.Az elfogadható formátumok számát csökkenteni kell, ugyanis ezek nagy száma lehetetlenné teszi az alkotások hibamentes, professzionális vetítését. A 35mm-es kópia és a DCP formátumokat tartjuk leginkább támogatandónak, de tisztába kell tenni a többi a többi digitális formátum (HD, BluRay) műszaki paramétereit. Az idei Filmszemlén pl. a BluRay lemezek annyiféle módon voltak felírva, ahány stúdióban készültek. A szemle előtti kontrollt fontosnak tartjuk, és szeretnénk ezt hagyománnyá tenni, de a korrekt kontrollhoz szükséges lenne a szervezőktől egy korrekt lehallgatóhelyiséget biztosítani. Ez elengedhetetlen, ha profi, minél kevesebb hibával történő előadásokat akarunk a szemlén. Az elfogadható formátumok szűkítése és műszaki paramétereinek pontos meghatározása lényegesen segítené és könnyítené Berkes Zoliék munkáját is. A HAES ezért létrehoz egy munkabizottságot és ajánlásait jóval a következő szemle előtt kidolgozza és átadja a szervezőknek. Lehet, hogy a low budget filmek esetén létre kellene hozni egy alapot, melyre pályázva anyagi segítséget lehetne nyújtani az ajánlott formátumra való átíráshoz. Bár ez nyilvánvaló anyagi kiadást jelentene, de lehet, hogy a szükséges eszközbérletek szűkülésével ez nem jelentene túlzott terhet a szemle költségvetésének.

3.A szemle lebonyolítását vállaló mozi műszaki színvonalát ellenőrízni és biztosítani kell. Nem fogadható el, hogy annak ellenére, hogy Berkes Zoli már a múlt évben leadott egy listát a legszükségesebb tenni-, és vennivalókról, a MOM moziban nem történt semmi.Ugyanúgy  zörögtek a surround hangszórók az 1. és 2. vetítőkben, mint év közben, és a vetítőgépek állapota sem volt kielégítő.

Még egyszer köszönjük a 41.Magyar Filmszemle szervezésében és lebonyolításában résztvevő kollégák munkáját. Reméljük, jobbító szándékunkat pozitívan fogadjátok.

Budapest, 2010.02.22.

Nyerges András, HAES elnök
Kovács György, Játékfilm tagozat vezető

babahallg_500
Ez lenne a cél

 


nka emblema 2012