Nyomtatás
kostenlos porno deutsch porno free porn titten porno gratis porno porno

A Magyar Mozgókép Közalapítvány Dokumentumfilmes Szakkollégiuma PÁLYÁZATOT hirdet a 2001. évre


2001. április 3. - Pataki AndrásA Magyar Mozgókép Közalapítvány Dokumentumfilmes Szakkollégiuma PÁLYÁZATOT hirdet a 2001. évre

dokumentumfilmes tervek benyújtására.

Pályázni kizárólag mai hazai társadalmi témákkal lehet.

Pályázhatnak egyének, stúdiók és műhelyek /nem csomagtervvel/
Egy alkotó egy pályázati időszakban egyszerre két, különböző stádiumban lévő filmtervvel pályázhat.

I. A pályázatoknak a következő alapvető információkat kell tartalmazniuk:

1.
- film címe, témája
- a rendező neve
- esetleges bel- és külföldi koprodukciós partnereinek megjelölése, hozzájárulásuk mértéke, az erre vonatkozó szándéknyilatkozat
- koncepcionálisan átgondolt, felépített dokumentumfilm-terv szükséges, amely tartalmazza a témát, a dokumentumfilm várható műfaját(pl. időben követ társadalmi mozgásokat, epikus jellegű vagy egyedi, egyszeri jelenség, publicisztika, híradás, stb.) Amennyiben előre nem tervezhető a film, forgatókönyv nem szükséges.
A terveket 3-5 oldal terjedelemben kérjük, a hiánytalanul kitöltött adatlappal együtt.

2. A pályázat tartalmazza a rendező és a gyártásvezető vagy producer rövid szakmai életrajzát, a film gyártására vállalkozó cég adatait (gyártási szándéknyilatkozat, cégbejegyzés száma, képviselő, bankszámlaszám, székhely).
Kérjük, hogy a pályázók - akár egyének, akár műhelyek - csatolják a pályázathoz az előző két évben készített filmjeiknek listáját, az egyes filmekre fordított költségeket, a filmek forgalmazását bel- és külföldön, fesztiválszereplését, díjait, s ezekből mely filmeket és milyen arányban támogatott az MMK. Kezdő vagy először dokumentumfilmet készítő pályázó jelöljön meg két referenciát adó személyt (tanárt, főiskolát, műhelyt, szerkesztőséget).

3. Külön fel kell tüntetni a film tervezett hosszát, a várható limitösszegét, előzetes, főbb tételekre bontott költségvetését, a Közalapítványtól igényelt összeget, továbbá az egyéb rendelkezésre álló forrásokat. Az igényelt összeg keretén belül fel kell tüntetni annak az előlegnek a mértékét, amely szükséges a részletes költségvetés, a részletes gyártási terv, illetve a költségigények ütemezésének elkészítéséhez, valamint azt az időtartamot, ami a felsorolt dokumentációk elkészítéséhez szükséges.

4. A pályázó nyilatkozzon arról is, hogy másutt pályázott-e ugyanezzel a művel, illetve, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány mely más kuratóriumához adott be esetleg már pályázatot.

5. A pályázatnak tartalmaznia kell a forgalmazási stratégiával kapcsolatos elképzelések rövid leírását is.

6. A stúdiók terveinek beadása során külön fel kell tüntetni a dokumentumfilmek dramaturgiai keretének költségigényét, illetve azokat az információkat, amelyek az igény elbírálásához támpontot nyújthatnak.


II. A pályázatok benyújtása és elbírálása

Az előző évek tapasztalata alapján prognosztizálható, hogy a szakkollégium anyagi lehetőségei idén is igen szerények lesznek.
Ezért kérjük a tisztelt Pályázókat, hogy a költségvetés készítésénél vegyék ezt figyelembe.

Kérjük a műhelyeket, hogy a pályázatok továbbításánál szelektáljanak, továbbá javasoljuk, hogy igyekezzenek egyéb forrásokat is felkutatni, mivel a szakkuratórium előreláthatólag a pályázott összegnek csupán egy részét tudja majd támogatásként biztosítani.

Ugyancsak előnyt élveznek a megítélésnél azok a pályázatok, amelyek megvalósításához a műhely ill. stúdió a tervezett összköltség minimum 10%-ával hozzájárul.

1. A 2000-es pályázatokat 2001. május 3-án 14 óráig kell benyújtani 4 példányban a Magyar Mozgókép Közalapítvány titkárságán /1068 Budapest, Városligeti fasor 38. II. 43./

2. Az MMK Kuratórium döntése után a Dokumentumfilmes Szakkollégium a rendelkezésére álló összeg ismeretében dönt a pályamunkákról, és erről írásban értesíti az érintetteket.

3. A pályázaton elnyert pénzek folyósítása minden esetben a Közalapítvánnyal kötött szerződés alapján történik.

4. Jelezzük, hogy lehetőség szerint a Dokumentumfilmes Szakkollégium törekszik az éves keret 10-15%-át - készenléti keretként - tartalékolni az év közben felmerült rendkívül fontos témák támogatására.

5. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét arra, hogy megítélt támogatás folyósítása is csak akkor kezdődhet meg, ha a pályázó az előző MMK által támogatott filmjét befejezte, a produkció záró adatlapját és az alkotást 2 példányban (VHS kazettán) leadta.

6. A kollégium által megítélt támogatás az értesítéstől számítva 9 hónapig érvényes, és indokolt esetben 3 hónappal hosszabbítható meg.

A pályázat a pályázati adatlap nélkül érvénytelen!


Budapest, 2001 március


Ferge Zsuzsa s.k.
a Dokumentumfilmes Szakkollégium
elnökeCímkék

nevezz , nevezes

a cikket az alábbi linken találod:

© 2010 filmhu - a magyar moziportál | http://www.magyar.film.hu |