sex hikaye

A Magyar Történelmi Film Alapítvány 2000. évi pályázati felhívása

2000. január 28. - Ágfalvi Attila
A Magyar Történelmi Film Alapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATOT HIRDET

olyan dokumentumfilmekre, valamint játékfilmtervek, szinopszisok, novellák írására, amelyek az 1956-os forradalomhoz vezető út, a szabadságharc történései és az 1956 utáni történelmi folyamatok, életutak, sorsok megfogalmazására, amelyek a XX. századi történelmi folyamatok (életutak, események stb.), jelenbe futó történelmi folyamatok, események ábrázolására vállalkoznak.

A dokumentum és játékfilmek mellett várja a Kuratórium azon pályázatokat is, amelyek a magyar mozgóképkincs feltárását, feldolgozását, a veszélyeztetett mozgókép anyagok, alkotások felújítását, archiválását tartják feladatuknak.

1., A játékfilmek esetében pályázni lehet olyan szinopszissal, treatmenttel, amelyek tartalmazzák egy későbbi film alapjait. A szinopszis terjedelem 4, a treatmentek a 15 oldalt ne haladják meg.

A beérkezett szinopszisok és treatmentek elbírálása után a Kuratórium a sikeres pályázóktól filmnovellákat illetve filmforgatókönyveket rendel, valamint előkészítési támogatást, indokolt esetben gyártási támogatást szavazhat meg.

2., A dokumentumfilmek esetében pályázni lehet témaleírással /terjedelem max. 5 oldal/.

-A dokumentumfilmes pályázatoknál előnyt élveznek a másutt már részben támogatott pályázatok, illetve azok, amelyek már bizonyos leforgatott anyaggal, archívval rendelkeznek,

-amelyek hosszú folyamatok követésére vállalkoznak a későbbi feldolgozás szándékával,

- segíti a döntést, ha a pályázó bemutatási, forgalmazási szerződésekkel (is) rendelkezik, és igazolást nyújt be más támogatóktól, illetve azokat a pályázatokat, amelyek figyelembe veszik a televíziós műsoridőket / max. 60 perc /.

3., Értékmegőrzési célú pályázatokat téma leírással, illetve megvalósítási tervvel és költségbecsléssel kell benyújtani.

4., A Kuratórium sürgősségi keret elkülönítéséről is döntött, melynek célja a rendkívüli, váratlan és megismételhetetlen eseményekről való mozgóképi felvételek készítéséhez kivételesen indokolt esetben történő támogatás nyújtása.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2000. február 29.

Pályázni kizárólag a 2000 év december 15-ig befejezhető és elszámolható tevékenységre lehet!

A pályázat nyilvános.

Pályázni kizárólag a MTF-Alapítvány által kiadott adatlapon lehet!

A 21 példányban benyújtandó pályázathoz csatolni kell:

1., a géppel vagy nyomtatott kézírással kitöltött pályázati űrlapot- Beszerezhető az alapítványi irodában: Bp. 1145 Róna u. 174 "F"-ép. 17-19-es szoba Tel/Fax: 251-81-70

2., a kért támogatás 0,5%-a + Áfa /25 %/ nevezési díj befizetésének igazolását Bankszámlaszám: 10200878-31513704-00000000

3., dokumentumfilmes és értékmegőrzési pályázatnál a rendező szakmai életútját, a költségbecslést, a megvalósítási tervet, a közreműködők és a szakértők neveit, lebonyolító gyártó nevét, címét, tel. illetve fax számát, bankszámlaszámát feltétlenül közölni kell.

Megjegyzés: A támogatást elnyert pályázatok támogatásfolyósítása a M.Á.K. /Magyar Államkincstár/ Programfinanszírozási Osztályán keresztül történik. Minden nyertes pályázó köteles a M.Á.K idevonatkozó elszámolási szabályait betartani.

Beküldési vagy leadási cím Alapítványi iroda, cím mint fent.

Érvényes pályázatnak kizárólag a kuratórium által, a fenti kritériumok alapján elfogadott pályázat tekinthető!

Formai hiányosságot tartalmazó pályázat kizárja magát az elbírálásból!

Magyar Történelmi Film Alapítvány Kuratóriuma

Címkék

nevezz , nevezesnka emblema 2012