sex hikaye

HARTLEY-MERRILL Nemzetközi Forgatókönyvírói pályázat

2000. november 8. - Geréb Anna
A MAFILM RT., az amerikai alapítású HARTLEY-MERRILL nemzetközi forgatókönyvírói verseny megbízásából pályázatot hirdet, szabadon választott témájú nagyjátékfilm forgatókönyvének megírására.

Pályázati Feltételek
1. Teljes hosszúságú forgatókönyv leadása (kb. 120 old.) a következő formai követelményekkel: A-4-es számozott papír, folyamatos jelenetekkel, 12-es Courier betűtípus, másfeles sortáv, akció leírása sorszéltől sorszélig. A karakter neve nagybetűvel középen, a dialóg a karakter alatt helykihagyás nélkül szintén középen. A jelenetfőcím nagybetűvel, kötőjellel elválasztva a helyszínt és napszakot.
2. A forgatókönyv szerzője ne rendelkezzen több, mint egy megfilmesített nagyjátékfilm forgatókönyvével.
3. Az első oldalon csak a könyv címe szerepelhet. A szerző nevét, címét, telefonszámát egy mellékelt lapon kérjük csatolni, zárt borítékban.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2001. január 8. hétfő

Az első három helyezett pénzdíjazásban részesül. A pályázat nyertese résztvesz a HARTLEY-MERRILL verseny Los Angeles-i fordulóján.
Mafilm Rt. Budapest 1145, Róna u. 174.
Tel: 251-5666, 252-2870, 251-6480
Honlap: www.mafilm.hu
Pályázati referens: Zakariás Eszter

A Hartley-Merrill Forgatókönyvírói Pályázatról
A Hartley-Merrill forgatókönyvírói verseny Ted Hartley, az RKO filmprodukciós cég elnök-vezérigazgatójának ötlete alapján született, még 1988-ban, Moszkvában, a szovjet-amerikai filmtanács ideje alatt. Hartley felismerte azt az igényt és lehetőséget, hogy a szovjet filmszakmabeliek is képesek nemzetközileg forgalmazható produkciók létrehozására, miáltal újfajta kapcsolatteremtésre nyílik alkalom a nyugati országokkal, és azok közönségével. Amíg Moszkvában tartózkodott, Hartley javaslatot tett Nyikita Mihalkov orosz filmrendezônek, és késôbb feleségének, Dina Merrillnek is, hogy egy, a fenti célok megvalósulását elősegítő, éves eseményt szponzoráljanak.
Az elsô, nemzetközi témában kiírt verseny, 1989. júniusában került meghirdetésre, szovjet forgatókönyvírók részére, s már ebben az évben több, mint 6000 pályázat érkezett a felhívásra.
A Szovjetúnió felbomlása után Ted Hartley és Dina Merrill kiterjesztették a díjat más, a demokrácia útjára áttért országokra is, így Magyarország, Románia, Szerbia, Horvátország, Cseh Köztársaság, Mexikó, Argentína, Kuba, Bulgária és Lengyelország került be a kiválasztott országok közé.
A pályázat menetének első lépéseként minden ország, saját zsuri bevonásával bírálja el forgatókönyveit, amelyek közül a nyertes könyv jut tovább az amerikai Hartley-Merrill fordulóra. A verseny szponzorálói: a Nemzetközi Filmmuvészek Szövetsége, az Amerikai Írók Szövetsége, és a Sundance Intézet. A Hartley-Merrill verseny minden, még nem publikált nemzetközi érdeklődésre is számot tartó pályázati anyagot elfogad. David Puttnam, Robert Redford, Lina Wertmuller, Nyikita Mihalkov, Brad Radnitz és David Williamson közremuködésének köszönhetően ma, a Hartley-Merrill pályázat talán a világ egyik legbefolyásosabb forgatókönyvírói versenye.

A filmforgatókönyv formájában a következő példához kell, hogy igazodjon:

FADE IN: KÜLSő. NYARALÓ ELőTT - ESTE Egy kétszintes nyaraló áll magányosan az erdő szélén. Azalsó szint néhány ablakából világosság szűrődik ki. Szemerkél a hó, a szél komótosan kavarja a ház előtti fákrólmár lehullott leveleket. CUT TO: BELSÔ. NYARALÓ DOLGOZÓSZOBÁJÁBAN - ESTE A b a u h a u s stílusban berendezett dolgozószoba ódivatúiróasztalánál TAMÁS: egy ôszes, hosszúhajú, kb. 40 év körüliférfi ül. Az íróasztalon laptop-computer, a férfi kezeikényelmesen dolgoznak a billentyűzet fölött.HANG: A háttérben kellemesen nyugodt komolyzenét hallunk. A KAMERA A SZOBA KÖZEPÉRÔL FOKOZATOSAN KÖZELÍT A GÉPELÔUJJAKRA. A férfi befejezi sort, majd enter-t üt. A monitoronhibaüzenet jelenik meg. A szobába ekkor ÉVA: egy fiatal, szôke lány lép be és megállaz ajtófélfának támaszkodva.

TAMÁS (maga elé mormogva) Hát, én ezt nem értem.

ÉVA közelebb lép az íróasztalhoz és cinikusan mosolyog.
ÉVA Még mindíg nem barátkoztál meg az új forgatókönyvíró formátummal? TAMÁS Nem tudok így írni. Szinte elgépiesítik a művészetemet. ÉVA Viszont mindenki gond nélkül el tudja majd olvasni. Nem lehet külön szótárt és kódkönyvet mellékelni minden forgatókönyvedhez.

ÉVA széket húz az íróasztalhoz, leül és pár gombnyomássaleltünteti a hibaüzenetet.

ÉVA (Folyt.) Írjál csak tovább. Előbb-utóbb megtanulod.

FADE OUT: - v é g e -


Címkék

nevezz , nevezesnka emblema 2012