sex hikaye

Kőrösi együttműködik a producerekkel

2010. február 8. - Kőrösi Zoltán
Kőrösi együttműködik a producerekkel
2010. február 5-én a 41. Magyar Filmszemle keretében megtartotta hagyományossá vált, éves rendes nyílt közgyűlését a Magyar Producerek Szövetsége, melyre meghívták Kőrösi Zoltánt, az MMKA újonnan megválasztott kuratóriumának elnökét. Ezen a fórumon Kálomista Gábor a pulpitusra invitálta Kőrösit, aki igyekezett megválaszolni a hozzá intézett kérdéseket. Az MPSZ közgyűlése innentől fogva az új kuratóriumi elnök meghallgatásává változott, Kálomista terveiről faggatta a megválasztott, de be nem iktatott, így a konkrét gazdasági adatokat jelenleg még nem ismerő elnököt.

Kőrösi válaszaiban hangoztatta, hogy konszenzuson alapuló filmszakmai reformokat szeretne elérni, és kérte a producereket, hogy működjenek együtt az új kuratóriummal, és javaslataikkal, véleményükkel segítsék a szakmai konzultációs tanács munkáját, amit most kívánnak létrehozni a filmszakma hatékony együttműködésének segítésére. A Kálomista által felvetett produceri kreditrendszert válaszában nemcsak elfogadhatónak, de kifejezetten elengedhetetlennek tartotta Kőrösi, és kérte az MPSZ-t, bocsássák az új kuratórium rendelkezésére az általuk korábban kidolgozott javaslatot. Az MPSZ közgyűlésén Kőrösi Zoltán minden olyan témában kifejtette álláspontját és körvonalazta reformterveit, amelyet két órával korábban a Magyar Filmművész Szövetség által szervezett fórumon is elmondott a többi kuratóriumi tag és a Filmművész Szövetség jelenlétében. A két fórumról hangfelvétel alapján készítettünk beszámolót, amely itt olvasható.

A híradó.hu-n megjelentekkel ellentétben Kőrösi Zoltán csak azokra a kérdésekre nem válaszolt, amelyre vonatkozóan az átadás-átvétel előtt még nem rendelkezik konkrét adatokkal. A meg nem válaszolt kérdések között Kálomista Gábor olyat is említett a híradó.hu-n, amely a közgyűlésen el sem hangzott, így például azt, hogy “készítsenek-e filmet a közönségnek, ahogyan azt minden országban normálisan teszik, vagy maradjon a köldöknézegető, önmegvalósító alibizés”. Ez a kérdés a hangfelvételen nem szerepel.

Alább közzétesszük Kőrösi a Magyar Producerek Szövetségének címzett levelét.

 

 

Tisztelt Magyar Producerek Szövetsége! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt szövetségi tagok!

 

Mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, hogy a Filmszemle során meghívtak a közgyűlésükre, köszönöm, hogy találkozhattam Önökkel. Ugyan a meghívás alkalmával nem közölték velem, hogy előadóként, válaszadóként számítanak a részvételemre, de bízom benne, hogy a váratlan helyzet ellenére is hasznosnak ítélik meg az első találkozót. Annál is inkább remélem ezt, mert sajnos a magyar sajtóban a Magyar Producerek Szövetsége közgyűlését követően Kálomista Gábor elnök úr nyilatkozataira támaszkodva a magyar sajtó korántsem a találkozó előrevivő jellegét emelte ki. Erősen remélem, hogy félreértésről van szó, s bízom abban is, hogy hozzám hasonlóan Önök is hasznos és fontos beszélgetésnek ítélték a találkozót. Annál is inkább bízom ebben, mert, ahogyan azt ott is kiemeltem, nagy mértékben számítanék az Önök szakmai tudására, javaslataira. Fontosnak tartom, hogy a produceri szakma e képviseleti szerve is részt vegyen a közalapítvány újjáformálásában. Tisztelettel felkérem tehát a Magyar Producerek Szövetségét, hogy a produceri kreditrendszerre vonatkozó elképzeléseit, konkrét javaslatait fektesse írásba, és juttassa el hozzám. Úgy vélem, közösek az érdekeink a szakmai lehetőségek és keretek tisztázását illetően, s ezen érdekek eléréséhez a közös munka és a párbeszéd vezethet.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Magyar Producerek Szövetsége! Várom, kérem tehát a produceri kreditrendszerre vonatkozó javaslatukat, mint ahogyan várom az MMKA szervezetfejlesztésével és gazdálkodásával kapcsolatos egyéb tanácsaikat is. Szeretném, ha az új kuratórium beiktatását követően gyorsan és hatékonyan tudnánk a konkrét feladatokkal foglalkozni.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ezen kérő levelemet jutassák el a tagságuk mindazon tagjaihoz is, akiket címük hiányában nem tudtam e módon megszólítani.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

Kőrösi Zoltán

Budapest, 2010. február 8.Címkék

MMKA , MPSZnka emblema 2012