sex hikaye

Magyar Mozgókép Közalapitvány - Általános pályázati tudnivalók

2001. április 2. - Pataki András
M A G Y A R M O Z G Ó K É P K Ö Z A L A P Í T V Á N Y

Általános pályázati tudnivalók

- Pályázni csak az MMK által kiadott adatlapon lehet (az adatlapok valamint a részletes pályázati feltételek a Közalapítvány Titkárságán - 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. II. 43.- szerezhetők be, illetve lehívhatók az Internetről (www.mma.hu)

- A határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek

- A pályázóknak a pályázat beadásakor nevezési díjat kell fizetni A kollégiumok a nevezési díjat nem térítik vissza.

A pályázati díjat az Alapítvány 2001-ben az összes megjelenő pályázatára alkalmazni kívánja.
Bevezetése a Kuratórium döntése alapján az alább felsorolt területeket érinti:
- Animációs Szakkollégium
- Art- mozi, Filmklub és Üzemeltetői Szakkollégium
- Dokumentumfilmes Szakkollégium
- Filmforgalmazói és Videókiadói Szakkollégium
- Játékfilmes Szakkollégium
- Kutatási, Képzési, Kísérleti Film, Könyv- és Folyóirat Kiadói Szakkollégium
- Népszerű- tudományos Film Szakkollégium
pályázatai.

A nevezési díj a pályázatban megjelölt, igényelt támogatási összeg nagyságához igazodik.

A pályázati díj befizetésétől mentesülnek az oktatási intézmények, a különböző vizsga és diplomafilm pályázatok.

Igényelt támogatási összeg: Pályázati díj:
- 500.000,- Ft alatt nem kell pályázati díjat fizetni.
- 500.001- 1.000.000.: 5.000.- + 25% áfa
- 1.000.001 - 2.000.000.: 10.000.- + 25% áfa
- 2.000.001 - 5.000.000.: 20.000.- + 25% áfa
- 5.000.001 - 10.000.000.: 30.000.- + 25% áfa
- 10.000.001 - 30.000.000.: 40.000.- + 25% áfa
- 30.000.001 - 50.000.000.: 50.000.- + 25% áfa
50.000.000.- felett az igényelt támogatási összeg 1%-a + 25% áfa.

A nevezési összeget az MMK 10032000-00282039-00000000 számú számlájára átutalással, vagy az MMK pénztárában készpénz befizetéssel lehet teljesíteni.
A befizetést igazoló átutalási intézkedés, illetve pénztári bizonylat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz.
A pályázat csak a befizetési bizonylattal együtt érvényes!
- A pályázathoz mellékelni kell a szervezet bejegyzését igazoló bírósági végzés másolatát, valamint a nyilatkozatot a pályázati kötelezettségek elfogadásáról.

- A pályázó az MMK által támogatott filmeken, videokazettákon, kiadványokon, illetve rendezvények anyagain köteles feltüntetni , hogy a mű (rendezvény) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatását élvezi.

- A finanszírozási és elszámolási tájékoztatót a nyertes pályázóknak a pályázati értesítéssel együtt megküldjük.

- A pályázaton elnyert pénzek folyósítása minden esetben a Közalapítvánnyal kötött szerződés alapján történik.


Nem pályázhat az, akinek
- jogerőre emelkedett adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék tartozása áll fenn, illetve az, aki elkülönített állami pénzalappal, vagy az MMK-val szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- üzletvitele körében - 3 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben , illetőleg verseny-felügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést követett el,
- csőd-felszámolási eljárást kezdeményeztek ellene, vagy csőd-, végelszámolás, felszámolás eljárás alatt áll,
- nem kaphat támogatást olyan szervezet, amely a korábban nyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolását (beszámolóját) a szerződésben megjelölt határidőig az MMK-nak nem küldte meg.


1999 december 1-jétől 2002. november 30-áig a szakkollégiumok elnökei és tagjai:

Animációs Szakkollégium:
Szemadám György (elnök)
Kecskeméti Kálmán
Szeredás András

Art-mozi, Filmklub és Üzemeltetői Szakkollégium:
Szalai Annamária (elnök)
dr. Pintér István
Schramkó Péter

Dokumentumfilmes Szakkollégium:
Ferge Zsuzsa (elnök)
Ember Judit
Kövesdy Gábor

Filmforgalmazói és Videokiadói Szakkollégium:
Tóth Gy. László (elnök)
Gyertyán Ervin
Király Jenő
Réz András
Török Gábor

Játékfilmes Szakkollégium:
Granasztói György (elnök)
Árvai Jolán
Kőrösi Zoltán
Köllő Miklós
Sándor Pál
Schulze Éva
Tolnai Ottó

Kutatási, Képzési Kísérleti Film, Könyv- és Folyóirat Kiadói Szakkollégium:
Lányi András (elnök)
Báron György
Hartyándi Jenő
Szilágyi Ákos
dr. Szilágyi Gábor

Népszerű-tudományos Film Szakkollégium:
dr. Bencze Gyula (elnök)
Bálványos Huba
Lugossy László
dr. Matos Lajos
dr. Vámos Tibor

Címkék

nevezz , nevezesnka emblema 2012