sex hikaye

Megújult filmes képzési struktúra

Hírek az SZFÉ-ről

2011. január 14. - filmhu
Megújult filmes képzési struktúra

A képzés megújítását a versenyképesség megtartására irányuló szándék és a piaci igényeknek való megfelelés tette szükségessé - erről beszélgettünk már Szász Jánossal és Bárdos Andrással. A megújult képzési struktúra új szemléleten alapszik: középpontjában a kooperatív szemléletű, a filmes - mozgóképes műfajokat ismerő, sokoldalú szakemberképzés áll, az eddiginél jóval nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlati munka. A hallgatók olyan munkacsoportokban fognak dolgozni és tanulni, amelyekben mind a hat szak képviselteti magát, így az egyes szakmák gyakorlatát közös alkotói munka, filmkészítés során ismerik meg.


A Színház- és Filmművészeti Egyetem Film- és Televízió Főtanszaka a 2011/2012-es tanévben megújított tartalmú és struktúrájú filmes BA-képzéseket indít. A legnívósabb európai képzési gyakorlatoknak megfelelően egy időben indul hat különböző szak illetve szakirány: film- és televíziórendező, kameraman, filmdramaturg, vágó, hangmester és gyártásszervező.
Az egyetem a szakok / szakirányok együttes indításával már a képzési időszakban lehetővé teszi a team-munkában működő forgatócsoportok modellezését, amelyben a szakmai érvényesüléshez nélkülözhetetlen kooperációs képességre és annak fejlesztésére fektet nagy hangsúlyt. Az európai képzésekbe való betekintés és széleskörű felmérés alapján az egyetem legnagyobb versenyelőnyének az oktatók és a hallgatók invenciókban gazdag, kreatív attitűdjét látja, ezért az új képzési struktúrában is tudatosan törekszik megőrizni az oktatás tradicionális művészeti értékeit. Az új tematika bevezetésével az egyetem egymást és a társszakmákat értő, együttműködésben gondolkodó, sokoldalú szakemberek képzését tűzte ki célul.
A 2011/2012-es tanév évfolyamfelelős oktatója Szász János, csoportvezető oktatók Máthé Tibor, Schulze Éva, Sellő Hajnal, Balázs Gábor és Hutlassa Tamás. A képzésben többek között Pálfi György, Enyedi Ildikó, Török Ferenc, Mundruczó Kornél, Janisch Attila és a művészetelméleti tanszék oktatói vesznek részt.

A korszerűsített képzés fő jellemzői:

Tematikus félévek: az első, önismereti félévet követően a hallgatók egy-egy féléven keresztül ismerkednek a hagyományos filmes műfajok, a dokumentumfilmezés, a kisfilmkészítés műfaji sajátosságaival, létrehozásuk folyamatával. A televíziós és egyéb új platformokra készülő műsortartalmak létrehozását összesen három féléven keresztül tanulják, mert dinamikus fejlődése miatt ez a szektor képes a legtöbb diplomás szakembert foglalkoztatni. Egy-egy félév tanulmányai során az általános elméleti órák, a szakirányú elméleti órák és a gyakorlati órák azonos témára fókuszálnak, így rendszert és egységet alkotva tartalmilag is erősítik
egymást.

Team-munka: A szakmában nélkülözhetetlen kooperációs képesség fejlesztése érdekében a tanulmányok első évében a gyakorlati munkák szereprotációs rendszerben készülnek el. Ennek során a hallgatók minden szerepben / szakmában kipróbálják magukat, átélik és az eredményig aktívan végigjárják a stábmunka rendezői, operatőri, filmdramaturgi, vágói,
gyártásszervezői és hangmesteri aspektusát, folyamatát és részfeladatait.

Gyakorlatközpontú képzés: a tradicionális művészetelméleti és szakismereti maximalizmus megtartása mellett a képzés a korábbinál jóval több és sokoldalúbb gyakorlati feladatot kínál, amelyben hazai és – az egyetem lehetőségei szerint – külföldi szakmai gyakorlat is szerepel.

Az új rendszerről részletesebben itt olvashatsz.


nka emblema 2012