sex hikaye

Patkánynapló

2000. január 27. - Gárdos Péter
szerző: Gárdos Péter

A film egyetlen helyszínen , egy budapesti, Andrássy úti palotalakás szobáiban játszódik száz év alatt, 1884. és 1984. között.
A ház építésekor egy különleges képességekkel megáldott patkánymutáns került a lég- és futócsövekbe. Ez a történet az ő naplója. A Patkánynapló.
Adva van tehát egy rendkívüli intelligenciájú állat, aki a fal túloldalán él, mindent lát és hall , ami a fal innenső oldalán történik, s miután életkora átölel több emberöltőt, olyan következtetéseket képes levonni, amelyet Ember soha.
Másrészről adva van egy CSALÁD, a Saxlehner-família, amely ebben a lakásban él, s amelynek tagjai mintha meg lennének átkozva, végzetes szenvedélyek rabjai. Van-e valamilyen tanulsága az ő pokoljárásaiknak? A patkány, a film összefüggést vél felfedezni az évtizedeken átívelő életutak között.

A PATKÁNYNAPLÓ a Saxlehner család négy generációjának egy-egy szélsőségesen extatikus, drámai történetét meséli el.

AZ ELSő TÖRTÉNET 1896-97-ből elvenedik meg. Ebben az országos hírű műgyujtő, báró Saxlehner Lipót szenvedelmes, már-már aberrált viszonyát követhetjük nyomon egy másfél éves periódusban a cselédlánnyal, Emmával. Eközben a báró mindent elveszít és feláldoz. Felesége öngyilkos lesz, családja széthullik, pályája, karrierje kettétörik. Az összeomlás csúcspontján, 1897 augusztusában, a csalással, sikkasztással vádolt báró, a parlamenti képviselő, a magas közméltóságot viselő úriember főbe lövi magát...

A MÁSODIK TÖRTÉNET 1921-ből való és két hét leírása. Míg Saxlehner Pál (a báró kisebbik gyermeke) és családja Abbáziában nyaral, két férfi használja búvóhelyül a palotalakást. Egy kislányt cipeltek ide magukkal, akit elraboltak,és most a váltságdíj megszerzéséig itt, a lakásban töltik ki titokban az időt. A két emberrabló és a kilenc éves kislány feszült, néha humoros és megható együttléte tölti meg ezt a történetet. Az egyik emberrablóról közben kiderül, hogy ő a báró álnevet és álszemélyiséget használó idősebb fia, Saxlehner Richárd. A két hét tragédiával végződik: igaz, hogy véletlenül, de a gyermekrablók megölik Fannyt, a kilenc éves kislányt...

A HARMADIK TÖRTÉNET egy éjszaka története 1951 telén. Egy ismeretlen állambiztonsági őrnagy csönget be ezen az estén a már idős Saxlehner Pál lakásába, a legnagyobb rémületbe kergetve a családot, az öregúr orvosnő feleségét, fiát, Miklóst,annak feleségét és kisleányát. Az őrnagy letartóztatási paranccsal érkezik, de látszólag segíteni akar. S ahogy múlnak az órák, a szorongató feszültségben felködlik a múlt: senki sem az többé, mint akinek látszik. Az őrnagyról kiderül, hogy a báró törvénytelen gyereke, azé a bizonyos cselédlányé, Emmáé, aki néhány éve itt dolgozik és él egy kis szobában, háztartási alkalmazottként. ő Margit néni, a mindenes. Ligeti őrnagy a jussát akarja, a Saxlehner vagyon felét. Ez a történet is halállal végződik, Saxlehner Pál zuhan ki a második emeleti ablakon...

NEGYEDIK TÖRTÉNET az utolsó néhány évtized krónikája. Saxlehner Miklós kamaszkorában hallja eloször a fal túloldaláról bizonyos alkalmakkor megszólaló félelmetes, sikoltó hangot. Miután ennek a magas hangfrekvenciájú, furcsa "sikolynak" üteme, ritmusa van, Miklósnak rögeszméjévé válik, hogy valaki lakik a FALON BELÜL! Miután a Saxlehner családot már rég kiebrudalták ebből a lakásból, 1984 egy éjszakáján "betör" ide, és felfeszíti azt a vasrácsot, amellyel száz évvel korábban lezárták a falban futó csöveket...

A történeteket, amelyek egyébként önállóan is lábon álló fejezetek, megszakítják a Patkánynapló passzusai. Elmélkedések, meghökkentő következtetések ezek egy ismeretlen, felfoghatatlan emberi világról. Alattuk -felettük mint valami szürreális klipsorozat, egy-egy adott helyszínen (konyha, fürdokád, toalett) lepereg a század ijesztő-nagyszerű történelme...

A forgatókönyv harmadik változata készült el. A filmet támogatná az MMK, az MTV és egy lengyel koprodukciós partner. A teljes költségvetés 40 %-a, 50 millió forint hiányzik.

Címkék

nevezz , nevezesnka emblema 2012