sex hikaye

Új tagok kerestetnek az artbizottságba!

A KÖH Filmiroda pályázata

2010. június 4. - filmhu
Új tagok kerestetnek az artbizottságba!

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda a következő pályázati felhívást juttatta el szerkesztőségünkbe:

 
 
 
 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda pályázatot hirdet

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 26. § (1) bekezdése alapján a mozgóképszakmai hatóság által működtetett Filmszakmai Bizottság tagságára.

Az Mktv. 26. § (1) bekezdése alapján nyílt pályázat keretében kerül kiválasztásra a Filmszakmai Bizottság 5 tagja. A bizottság tagjainak filmművészeti, filmtudományi vagy mozgóképtanári végzettséggel, illetve gyakorlattal kell rendelkezniük.

A Filmszakmai Bizottság tagjainak feladata az „art” minősítést kérelmező filmek megtekintése, és azok „art” minősítésére vonatkozó javaslat elkészítése az Mktv. 25-26. §-ában foglaltak, valamint a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III.29.) OKM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- a végzettséget igazoló iratok másolatát,
- a szakmai tapasztalatot igazoló iratot, vagy annak másolatát,
- a pályázó erkölcsi bizonyítványát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: angolnyelv-tudás.

A pályázatok beérkezési határideje: 2010. június 18., péntek 12 óra.

A pályázatokat zárt borítékban, postai úton, vagy személyesen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda (1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám) címére
„Filmszakmai Bizottság pályázat”
megjelöléssel kérjük eljuttatni. A határidőn túl beérkezett pályázatok nem vehetők figyelembe.

További felvilágosítás a (06-1) 327-70-75-ös telefonszámon dr. Boros Ildikótól kérhető.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. július 12.

A nyertes pályázók 2010. augusztus elsejétől vesznek részt a bizottság munkájában. A tagok megbízása legfeljebb három évre szól.


nka emblema 2012