sex hikaye

Változásban az MMK

Új pályázati kiírások, átalakuló rendszer

2010. május 20. - filmhu
Változásban az MMK
Alakulnak az új Szakkollégiumok, változik a szándéklevelek rendszere, van már 2009-es normatív pontérték, és megkezdődtek a tárgyalások a köztévével.

Kialakulóban az új Szakkollégiumok

Megkezdődött az új Szakkollégiumok összeállítása: a filmszakmai szereplők megtették javaslataikat, de az elnökök és tagok névsorát csak a pályázatok benyújtását követően teszi közzé a Kuratórium. "A szakkollégium megbízása és tiszteletdíja a pályázati időszakok idejére szól, feladatuk a beérkezett pályázatok szakmai elbírálása. A gyártási pályázatok esetében ezt az értékelést egészíti ki a gazdasági értékelő bizottság pontjai és a kettő együtt adja ki a pályázat pontértékét. A pontérték tiszteletben tartásával a Kuratórium osztja el a rendelkezésre álló pénzt." - olvasható az MMK hírlevelében.

További változás, hogy a korábban is kritizált 4K Szakkollégiumot is átalakították: a 4K-ban ugyanis az oktatási, könyv-és folyóirat kiadási pályázatok közé keveredtek a kísérleti filmek, ezt a régóta tervezett korrekciót végrehajtotta a Kuratórium: a kísérleti filmeket - a kisjátékfilmekhez hasonlóan - a Játékfilmes Szakkollégiumhoz delegálták, így az elmúlt évek gyakorlatában kialakult kísérleti filmes pályázati keret (20MFt) is átcsoportosításra került.

A jelenleg is zajló jogi, szervezeti és gazdasági audit függvénye a további pályázatok kiírása, de a Dokumentumfilmes, az Animációs, a Tudományos-ismeretterjesztő, a 4K Szakkollégium és a Filmterjesztési Szakkollégium szelektív pályázatait kiírták:

2010. évi filmes rendezvények támogatása

Filmklubok 2010. évi támogatása

Tudományos-ismeretterjesztő filmek filmterv-fejlesztésének és gyártásának szelektív támogatása 2010

Dokumentumfilmek filmterv-fejlesztésének és gyártásának szelektív támogatása 2010

Animációs filmek filmterv-fejlesztésének és gyártásának szelektív támogatása 2010

4K pályázatok 2010


Kuratórium az auditok lezárása után szándékozik megnyitni egy új forgatókönyv és projektfejlesztési pályázatot is.

Változik a szándéklevelek rendszere is

A Kuratórium átalakította az egészestés játékfilmek szándékleveles támogatásának rendszerét is: a korábbi gyakorlattól eltérően mostantól a szándéklevél minden esetben hat hónapra szól, és három hónap elteltével a Kuratórium felülvizsgálja a projektet, annak előrehaladását. A Kuratórium a korábbi támogatási döntések alapján engedélyezte a Bergendy Péter Vizsga (Unio Film), a Vecsernyés János, Egressy Zoltán Nyár utca, nem megy tovább (Tivoli Film), Nagy András Sweet sixteen (Viderent) című televíziós filmek, valamint Hules Endre A halálba táncoltatott lány (Cinema Film) című koprodukciós film gyártásának megkezdését.

Van már normatív pontérték

A Kuratórium meghatározta a 2009. évi fesztiválszereplés és mozi nézőszám alapján a különböző műfajokban a 2009. évi normatív támogatás alapján képező egy pontra eső támogatási összeget: játékfilm - 500.000 Ft/pont, (ez a tavalyi évben 560 ezer forint volt), tudományos-ismeretterjesztő - 8.900 Ft/pont, dokumentumfilm - 8.400 Ft/pont, kisjátékfilm - 36.000 Ft/pont, animációs film - 7.800 Ft/pont.

Lépések a Köztévék irányába

Megkezdődtek a tárgyalások a Magyar Televízióval egy új, az MMK támogatásával készült kisjátékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek és ismeretterjesztő filmek bemutatására kialakítandó műsorsáv beindításával kapcsolatban. Heti 4x60 perc terjedelemben nyílna lehetőség olyan, az MMK támogatásával készült produkciók közreadásár - Durst György kuratóriumi tag koordinálja majd az önkéntes jelentkezéseket és a műsorba kerülések ütemezését.

nka emblema 2012