sex hikaye

A Filmművészszövetség nyilatkozata

Médiatörvény-átalakítás filmesek nélkül

2009. január 7. - filmhu
A Filmművészszövetség nyilatkozata
A Magyar Filmművészek Szövetsége nyilatkozatában arra hívja fel a figyelmet, hogy a médiatörvény megújítását célzó előkészületi munkába nem vonták be a szervezetet. A nyilatkozat alább olvasható.

Nyilatkozat

A Magyar Filmművészek Szövetségének Választmánya megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a Szövetséget, mint a magyar mozgóképkultúra legrégebbi és legnagyobb szervezetét, nem vonták be az új médiatörvény tervezetének előkészítésébe. Ez nem csak a törvényelőkészítői munka ésszerűségének és célszerűségének mond ellent, hanem a tételes jogszabályoknak is.

A jogalkotásról rendelkező 1987. évi XI. törvény 20. §-a kimondja, hogy „...a társadalmi szervezeteket... be kell vonni az olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat érintik”. Sajnáljuk, hogy nekünk kell figyelmeztetni a jogalkotót nem csak az ésszerű egyeztetések szükségességére, hanem az ezzel kapcsolatos jogszabályok betartására is. Sajnáljuk, mert ezzel a politikai pártok képviselői kiváltották a civil társadalom tiltakozását és ezzel elodázták a valóban változtatásra szoruló törvény érdemi tárgyalásának megindítását.

Miközben osztjuk a sajtó, a média és a kulturális szervezetek aggályait, amelyeket az eddig megismert médiatörvény-tervezettel kapcsolatban közzétettek, úgy véljük, nem állhatott volna elő ez a konfliktushelyzet, ha a tervezet kidolgozását széleskörű szakmai egyeztetés előzi meg.

Ma Magyarország minden polgára napi négy órát néz televíziót, a média a legerősebb befolyásoló tényező, sorsa, jövője senki számára nem lehet közömbös. A sajtó, a média szabadsága az egyik legfontosabb alkotmányos érték, a fiatal magyar demokrácia alapköve. Közös érdekünk, hogy a jelenlegi médiatörvényt olyan korszerű, az európai normáknak megfelelő szabályozás váltsa fel, amely kizárja a politikai befolyásolás lehetőségét, biztosítja a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát. Ennek megteremtésében kívánunk tagjaink és tagszervezeteink szakmai tapasztalatával részt venni.

Magyar Filmművészek Szövetsége Választmánya


nka emblema 2012