sex hikaye

Az ügyvéd válaszol: Engedélyköteles-e a tanórához kapcsolódó filmvetítés?

Kérdezd a filmjogászt!

2011. január 10. - filmhu
Az ügyvéd válaszol: Engedélyköteles-e a tanórához kapcsolódó filmvetítés?

A filmhu rovatában szerzői jogi, filmjogi, médiajogi és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jogi kérdésekkel lehet zaklatni a Cinego ügyvédeit. Heti kérdésünkban arra keressük a választ, engedélyköteles-e a tanórához kapcsolódó filmvetítés. További kérdéseidet is szegezd nyugodtan nekünk a filmjogasz@forum.film.hu e-mail címen.

  
 
 
 
Kapcsolódó anyagok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény a művek felhasználásának egy szűk körét szabad felhasználásnak minősíti. Ezen felhasználási tevékenységek végzéséhez nem szükséges beszerezni a szerző, illetve a szerzői jogosult engedélyét, valamint nem járnak jogdíjfizetési kötelezettséggel sem. Éppen ezért csak a törvényben meghatározott valamennyi feltétel teljesülése esetében beszélhetünk szabad felhasználásról.

A filmvetítés a filmalkotás nyilvános előadását jelenti. Az iskolai oktatás céljából történő nyilvános előadásra sor kerülhet a szerző engedélye nélkül, amennyiben az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Jövedelemszerzési célú felhasználásnak minősül különösen a belépődíj szedése, akkor is, ha egyéb elnevezés alatt történik.

Iskolai oktatás célját az a felhasználás szolgálja, amely az óvodai nevelésben, az általános iskolai, középiskolai, szakmunkásképző iskolai, szakiskolai oktatásban, az alapfokú művészetoktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a tantervnek, illetve a képzési követelménynek megfelelően valósul meg.

Ennek megfelelően például egy főiskolai tanórához kapcsolódó filmvetítés, amelyen a diákok bármiféle díjfizetési kötelezettség nélkül vehetnek részt, és amelyre a kurzus keretében, a kurzust felvevő diákok körében kerül sor, szabad felhasználásnak minősül az alábbi feltételek teljesülése esetén. Ugyanakkor egy iskolai filmklub, csak azért, mert az iskolában szerveződik, még nem tekinthető szabad felhasználásnak, ezért az ilyen filmklub szervezéséhez engedélyt kell kérni a szerzőktől, illetve a szerzői jogosultaktól (forgalmazóktól), valamint az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé jogdíjat
kell fizetni.

A törvény általános követelményként határozza meg a szabad felhasználással kapcsolatban, hogy a felhasználás csak abban az esetben „szabad” (díjtalan, és nem engedélyköteles), amennyiben az nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, valamint megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

 

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítun

nka emblema 2012