sex hikaye

Kapitány Iván-Rudolf Péter: Üvegtigris

2001. február 4. - filmhu
A vita kifejezés az Üvegtigris kapcsán kissé túlzó, hiszen az opponensként jelölt Németh Gábor nem jelent meg a beszélgetésen, így a helyzet inkább egy olyan sajtótájékoztatóra emlékeztetett, ahol a sajtó, mintha jelen sem lett volna -mindössze két árva kérdés hangzott el az újságírók szájából.
A beszélgetés azzal kezdődött, hogy Rudolf Péter beszámolt arról, hogyan jutott hozzá a forgatókönyvhöz. Elmondása szerint a forgatókönyv írója újságíró, balesete miatt hónapokig ágyhoz volt kötve, ez idő alatt írta meg az Üvegtigrist.
Majd Pataky Ági vette át a szót, és produkció financiális hátteréről beszélt. Elmondta, néhány pályázatot megnyert a film, és a saját és az alkotók jó hírnevének köszönhetően szponzorokat is találtak. Várhatóan anyagi haszna nem lesz az alkotásnak, Pataky számára inkább valamiféle kulturális missziót jelentett, mely ha anyagi haszonra tesz szert, visszaforgatja egy másik filmbe.
Rudolf Péter a beszélgetés alatt kiváló humorról tett tanúbizonyságot, a moderátor szájából gyakorta elhangzó kér(d)ést -tudniillik várja az újságírói hozzászólásokat- követő kínos csendet nagyon ironikusan hidalta át; egyszer még a versszavalás lehetőségét is megcsillantotta.
A moderátor mentve a helyzetet további kérdéseket tett fel a forgatásra vonatkozóan. Kérdésére, hogy improvizáltak-e a jelenetek során, Rudolf azt válaszolta, hogy mindenféle eltérés a forgatókönyvtől csak kárára vált volna a filmnek.
Ekkor váratlan fordulatként kérdés hangzott el a tömegből, mely a castingra vonatkozott. Az alkotók kifejtették, hogy nagyon fontos szempont volt a szereplők kiválogatásánál, hogy a főbb szerepeket alakító hatosfogat, hogyan fest együtt a vásznon. Az, hogy különféle epiódszerepekben nagy sztárok, mint Kállay Ferenc vagy Bodrogi Gyula bukannak fel, szintén a koncepció részét képezték -a világ más táján, ahol színészeket kamarák védik, fel sem merülne, hogy az egysoros szerepeket amatőrők alakítsák. Ráadásul külön geg, hogy Kállay milyen szituáció során bukkan fel a filmben egy mondat erejéig.
Kapitány elmesélte, hogy miután a film műfaja vígjáték, nagyon fontos, hogy a poénokra a közönség pozitívan reagáljon. A filmet félkész állapotában megmutatták az ismerősöknek, és az ő kritikáik alapján alakították tovább. Most, hogy lement már három vetítés a filmből a közönség reakcióit is figyelembe véve, néhány helyen változtatnának.
Rudolf megjegyezte, hogy színházi tapasztalatai alapján kijelentheti, ha a műszak röhög a próbák alatt a poénokon, a közönség is így fog reagálni az előadások során. A vígjátékot egyébként a legnehezebb műfajnak tartja, a nevetés hiányából szerinte csak egy dologra lehet következtetni.
Rudolf miután a filmnek nem csupán társrendezője, hanem az egyik főbb szerepet is jegyzi, elmondta a jeleneteket kétszer nézte meg - egyszer megnézte nárcisztikus módon (ön)magát a színészt, aztán objektíven a rendező szemével a jelenetet.
Pataky Ági átvéve a szót elmondta, a szponzorok számára alapkérdés volt, hogy az alkotók milyen közönséget céloznak meg. Amenyiben a film fiataloknak, fiatalokról szólt volna, köszönhetően annak, hogy a mozilátogatók többsége az ifjabb korosztályba tartozik, valószínűleg nagyobb lenne a nézőszám.
A beszélgetés ezt követően a poénok minőségére tért át. A vígjátékokban újabban uralkodó vonulat, melyet Kapitány "böfögős-fingós" vígjátéknak aposztrofált, nem vonzotta a stábot. A poénokat szélés skálán szerették volna megjeleníteni -a finomabb, bujtatottabb gegek mellett közérthetőbb humorra is törekedtek.
Rudolf ehhez a témakörhöz csatlakozva kifejtette, hogy a koméda műfaját bizonyos intellektuelek eleve lenézik Magyarországon, pedig egy operett-színész is lehet kiváló a maga műfajában.
A vitavezető ezek után áttért a dramaturgia kérdéseire. Felhívta a figyelmet arra, hogy a film nem a klasszikus amerikai dramaturgia szabályai szerint működik - nincs a filmben negatív szereplő kontra pozitív hős felosztás.
Kapitány erre a felvetésre válaszolva kifejtette, hogy minden figurát hosszan dolgoztak ki, összetett jellemekről van szó, akiket magukért kell, hogy szeressen a közönség.
Nem volt kikerülhető a társrendezés kérdésköre. Kapitány Iván és Rudolf Péter, akik közösen jegyzik rendezőként a filmet, nem volt hajlandó beavatni a jelenlevőket a rendezés részleteibe. Kapitány osztva Rudolf Péter jó hangulatát, közölte, vízszintesen osztották fel a képmezőt, a jobb oldalon álló szereplőket ő, a bal oldaliakat pedig Rudolf instruálta.


Hungler Tímea


Címkék

, vitanka emblema 2012