sex hikaye

Kérdések a hazai dokfilmes helyzetről

Moldoványi Ferenc véleménye

2004. június 23. - filmhu

Az 5764 - (Holokauszt és az antiszemitizmus ma Magyarországon) munkacímen benyújtott dokumentumfilm-tervünket a Magyar Mozgókép Közalapítvány Dokumentumfilmes Szakkollégiuma elutasította.

Bár a szabályzat szerint a döntést a szakkollégium nem köteles indokolni mégis úgy hisszük felmerülhet néhány kérdés a döntés kapcsán.
1. Vajon a filmterv témája nem időszerű? Nem fontos?
2. A  pályázó (jelen esetben: Engram Film)  rendszeres szakmai jelenléte nem kielégítő?
3. Az alkotók (jelen esetben: Moldoványi Ferenc) életműve nem elég meggyőző?
4. Esetleg a kért támogatás 5.000.000 HUF indokolatlanul magas lett volna, vagy nem lett volna racionális?

Ezek a kérdések pusztán csak azért merültek fel, mert az MMKA Pályázati kiírásában a következőket olvashatjuk:
"A pályázatokról az MMK Kuratóriuma a Dokumentumfilmes Szakkollégium javaslata, a filmterv témájának társadalmi időszerűsége, kulturális jelentősége, a pályázó rendszeres szakmai jelenléte, az alkotók életműve, a költségvetési és finanszírozási, illetve a gyártásszervezési dokumentációk valamint a megvalósíthatósági lehetőségek alapján 2004. május 20-ig dönt." (Forrás:http://www.mmka.hu/palyazat.ivy?artid=d990f2db-99b5-427b-9bcf-16dd8580d624&colid=0f6ce41a-0b04-45bf-b343-1512d1ce0622)  - kiemelés tőlünk
 
 
A szakkollégiumi döntésből logikusan következhetnek az alábbi lehetséges válaszok:
 
1. A téma (antiszemitizmus) nem fontos és nem időszerű itt és most Magyarországon.
 
2. Az Engram Film rendszeres szakmai  jelenléte nem megfelelő. (Lásd internetes oldalainkat: www.engram.hu)
 
3.  A rendező Moldoványi Ferenc életműve illetve eddigi munkái nem elég meggyőzőek.
(Filmjeink eddig 41 ország 94 filmfesztiválján kerültek bemutatásra, köztük olyan jelentős nemzetközi seregszemléken, mint Berlin, Locarno, Montreal, Karlovy Vary, Valladolid, Sao Paulo, Sydney, Vancouver, London, de szerepeltek a dokumentumfilmek legfontosabb nemzetközi fesztiváljain is Amszterdamban, Nyonban, Biarriztban, Szent Péterváron, Prágában és Yamagatában egyaránt. Munkáink eddig összesen 21 díjat nyertek el, és a hazai televíziókon kívül számos neves külföldi csatorna a Canal+, RTBF, BRTN és az Egyesült Államokban a Sundance Channel is műsorára tűzte, de megjelentek mozikban, intézményi videotékákban és iskolai vetítéseken is.  
 
(Lásd még: A MAGYAR FILMMűVÉSZEK HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR KULTÚRA ISMERTTÉ ÉS ELISMERTTÉ TÉTELÉHEZ KÜLFÖLDÖN 1991 - 2001 című levelet, melyet  Magyar Filmművészek Szövetsége tett közzé az MMKA védelmében 2001-ben. http://www.magyar.film.hu/object.4B0088BD-B78E-4003-BBC7-B3205A9F13D1.ivy)  vagy:
 
Magyar díjmérleg - 2002  2003. január 08. 12:00; hír, filmhu:   Az elmúlt esztendő nagy siker volt a magyar filmek számára külföldön - derül ki a Filmunió 2002-es összesítőjéből. (..) 2002-ben a magyar filmek 49 díjat hoztak haza a világ filmfesztiváljairól. Fekete Ibolya Chico, Sopsits Árpád Torzók ill. Kamondi Zoltán Kísértések című játékfilmje ill. Moldoványi Ferenc dokumentumfilmje, a Gyerekek- Koszovó 2000 kapta a legtöbb elismerést. (...) Forrás: http://www.magyar.film.hu/object.4ec42783-8abd-48a1-a7bf-064540e867cf.ivy
 
4. A kért támogatás túlzott vagy nem racionális, de a terv semmiképpen sem (egy fillér erejéig sem) volt támogatásra méltó.
(Az MMK Kuratóriuma a Dokumentumfilmes Szakkollégium javaslata alapján63 filmtervet támogatott több, mint 160.000.000 HUFértékben. A legmagasabb támogatási összeg 5 655 150 HUF volt és majdnem a támogatott tervek egyharmada (18 terv részesült 4.000.000 HUF vagy annál magasabb támogatási összegben)  Forrás:http://www.mmka.hu/kepek/upload/2004-05/doku_dontes2004.doc?artid=e75d7d46-f7d9-4312-84d1-d2cf1fe2b1d7  
 
A fentiek alapján vessük egybe a MMKA pályázati célját a tényekkel:
 
"A PÁLYÁZAT CÉLJA 
Az MMK a jelen pályázattal, hatékony és ellenőrizhető eljárás keretében támogatni kívánja a kulturális értéket hordozó, a hazai, európai és nemzetközi filmpiacon versenyképes magyar dokumentumfilmek gyártását."(
Forrás:http://www.mmka.hu/cikk.ivy?artid=b11b49cc-7ceb-4447-bb1e-2795e6716cce&colid=4fa532bc-cd55-4628-a39f-9a676c353ca4)
Kérdések:
Vajon a szakkollégiumi tagok többsége, akik akaratának megfelelően filmtervünk nem kapott támogatást tisztában van-e azzal , mit jelent például:

- Hazai, európai és nemzetközi filmpiac?
 
- Az általuk korábban támogatott munkákról készült-e valamifajta statisztika, hogy azok a filmek mennyire voltak versenyképesek a európai, nemzetközi vagy akár hazai filmpiacon? Hány külföldi televízió vásárolt az általuk támogatott dokumentumfilmekből, hány jelent meg versenyben a világ jelentősebb dokumentumfilmes seregszemléin (Amsterdam, Nyon, FIPA, Cinéma du Réel  - Paris, Marseille, Yamagata, Hot Docs-Toronto, Sundance etc). És milyen díjakat nyertek el, illetve milyen szakmai és sajtó visszhangot váltottak ki?
 
- Tisztában vannak-e azzal, milyen tendenciák vannak jelen a nemzetközi dokumentumfilm készítésben?
 
- Melyek a nemzetközi piac elvárásai a dokumentumfilmekkel kapcsolatosan?
 
- Ismerik-e az elmúlt néhány év fontos és híres dokumentumfilmjeit?
 
- Milyen szakmai szempontok alapján döntenek egy általuk három oldalban maximált filmterv esetében?
 
- Szerepet játszik-e valamifajta esztétikai illetve filmnyelvi szempont a filmtervek megítélésében? Ha igen mik a preferenciák?
 
- Mit jelent egészen pontosan a pályázati kiírásban szereplő meghatározás:
"...mai társadalmi állapotokat értelmező és újraértelmező dokumentarista feldolgozások, tényfeltáró, figyelemfelkeltő művek." Forrás:http://www.mmka.hu/cikk.ivy?artid=b11b49cc-7ceb-4447-bb1e-2795e6716cce&colid=4fa532bc-cd55-4628-a39f-9a676c353ca4
 
- Ezt a Szakkollégium tagjai, hogyan értelmezik?
 
- Vajon hogyan segíti az EU-ba integrálódó Magyarország dokumentumfilmes versenyképességét az a restriktív szabály:
"Pályázni mai hazai társadalmi témákat feldolgozó filmtervvel lehet."  (Forrás:http://www.mmka.hu/palyazat.ivy?artid=d990f2db-99b5-427b-9bcf-16dd8580d624&colid=0f6ce41a-0b04-45bf-b343-1512d1ce062)
 
- Törekszik-e a Szakkollégium döntései során, hogy elősegítse azon témák megvalósítását, melyek esetlegesen nemzetközi koprodukciókban készülhetnek el? (A nemzetközi dokumentumfilmes piacon az elkészült munkák jelentős hányada koprodukcióban készül, számos nemzetközi pályázaton csak koprodukciós tervekkel lehet részt venni.)
 
- Tisztában van-e azzal, hogy a nemzetközi pályázatokon, milyen kritériumoknak kell egy filmtervnek megfelelni? Hogyan viszonyul a szakkollégium a nemzetközi pályázatokon egyedül elfogadott műfajhoz és azt hogyan értelmezi: "kreatív dokumentumfilm"?
 
- A Szakkollégium törekszik-e valamilyen szakmai párbeszédre az alkotókkal. Döntésük elveiről hajlandók-e a nyilvánosság előtt számot adni. (elvekről és nem feltétlenül konkrét filmtervekről van itt szó)

- Le von-e a szakkollégium bármifajta szakmai konklúziót az általa korábban támogatott elkészült munkák mínőségéből ? Számít-e az, hogy a korábbi támogatott munka, hogyan sikerült, és milyen fogadtatása volt, illetve mi lett a sorsa az elkészült támogatott filmeknek? Bemutatták-e?
 
- A Szakkollégium döntésénél szerepet játszhatnak-e a filmterv minőségén és az ahhoz kapcsolható tartalmi meghatározókon kívül más szempontok is? (Egyes lobbik befolyása, személyes szubjektív elfogultság stb.)
 
 
Természetesen a fenti kérdések nem a visszautasított 5764 - (Holokauszt és az antiszemitizmus ma Magyarországon) c. filmtervünk miatt fontosak, hanem a hazai dokumentumfilmes szakma állapota és jövője miatt volna érdemes ezeken felvetéseken elgondolkodni.
 
A témáról a véleményüket e-mailben küldhetik el: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

(1) 
Hozzászólások
1-1  /  1
2004. június 29. kedd, 17:55#1| torolt felhasznalo
Néhány napja a fenti vitaindítónak szánt kis írás közlésekor, majd azt követően tisztelettel kértem Ungváry Rudolf Urat a MMKA Dokumentumfilmes Szakkollégium Elnökét, hogy reflektáljon a cikkben megfogalmazott kérdésekre.

Tettem ezt azzal a hittel, hogy a Szakkollégium Elnöke a pályázati kiírásban megfogalmazott elveket és célokat következetesen képviseli és az azokkal kapcsolatos, akár kritika szintjén megfogalmazott kérdésekre érdemben tud, akar és képes válaszolni.

Gondoltam ezt azért, mert azt feltételeztem, hogy az Elnök Úr is hisz a párbeszéd fontosságában. Nem kevésbé tartja fontosnak a demokratikus társadalom alapértékét: a vélemények, gondolatok pluralizmusát, és számára is fontosak egy hazai szinten nagymértékben az általa vezetett Szakkollégiumtól függő filmes terület működésével kapcsolatos, nem lényegtelen és nem elodázható kérdések és kritikák.

Kérdéseim apropóját jóllehet egy elutasított filmtervem kapcsán fogalmaztam, mégis a felvetett problémák korántsem erről szóltak.

Szerettem volna az általa vezetett Szakkollégium értékrendjéről koncepciójáról és hazai dokumentumfilmes szakma jövője szempontjából létfontosságú kérdésekről valami többet, egy autentikus forrásból megtudni. Nem sikerült.

Jóllehet idáig semmiféle visszajelzést, választ nem kaptam; egy kérdésre, ha indirekt módon is de válaszolt az Elnök Úr, és ez a következő volt:

- A Szakkollégium törekszik-e valamilyen szakmai párbeszédre az alkotókkal. Döntésük elveiről hajlandók-e a nyilvánosság előtt számot adni. (elvekről és nem feltétlenül konkrét filmtervekről van itt szó)

A válasz NEM.

Legalábbis úgy tünik, az Elnök Úr nem törekszik széles körű párbeszédre. Lojálisnak, - a jelek szerint legalábbis, -legfőképpen bizonyos szakmai lobbik iránt látszik.


forrás: http://www.szemle.film.hu/object.4d5a0f6b-8369-4758-aced-7d0bad5e9cb6.ivy

további infók, előzmények:

http://www.made.hu/wdok/levelek/mmk.html


Érdekes, hogy a Játékfilmes Szakkollégium elnökei és tagjai törekszenek párbeszédre a szakmával, reflektálnak a kritikákra is, jóllehet a játékfilmes terület napjainkban ígéretes prosperitást mutat a világban és rengeteg pozitív nemzetközi szakmai visszajelzés és díj erősíti a magyar film státuszát a nemzetközi filmes közösségben.

Nem így a dokumentumfilmek esetében.

Végső kérdésem tehát:

-Minden rendben van a dokumentumfilmekkel Magyarországon? Csak így tovább?

Üdvözölném ha a Szakkollégium konzekvensen, a pályázati célokban megfogalmazottak szerint cselekedne, újra leírom:

„Az MMK a jelen pályázattal, hatékony és ellenőrizhető eljárás keretében támogatni kívánja a kulturális értéket hordozó, a hazai, európai és nemzetközi filmpiacon versenyképes magyar dokumentumfilmek gyártását."

Különben ha nem így lesz, a dokumentumfilmes szakma, a magyar focihoz lesz hasonlatos.

Bocsánat a hasonlatért: én a futballhoz másképp nem értek.

___________________


PS.: Utolsó üzenet Ungváry Rudolf Úrnak:


----- Original Message -----
From: Engram Film
To: Ungváry Rudolf
Sent: Thursday, June 24, 2004 10:14 PM
Subject: dialógus


Ungváry Rudolf
MMKA Dokumentumfilmes Szakkollégium Elnöke

Tisztelt Elnök Úr,

Még mindig remélem, hogy kérdéseimre válaszol. Ha nem kíván ez ügyben megnyilvánulni, megtisztelne ha jelezné.
Hangsúlyozom:
Kérdéseim természetesen nem az elutasított filmtervünkre, hanem a Dokumentumfilmes Szakkollégium működésére, és annak elveire vonatkoznak.

Tekintettel arra, hogy jelen eseteben egy közalapítványról van szó, azt hiszem, hogy állampolgári jogom, hogy ezeket a kérdéseket feltegyem.

Válaszait még midig remélve tisztelettel üdvözli:

Moldoványi Ferenc
filmrendező-producer

--------------------------------------------------------------------------------

www.engram.hu

nka emblema 2012