sex hikaye

Kormányzat, film, reform

Magyar Mozgókép

2003. november 28. - filmhu
"Az MMK a szakmai szervezetek bevonásával már tavasszal megindította a reform folyamatot, ami a törvény előkészítésével egy időben ma is folyik." A törvény előtt, egy hajszálnyival.
Grunwalsky Ferenc levele dr. Pető Iván részére
Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottsága Elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

A Kulturális Bizottság november 18-i üléséhez - melynek egyik napirendi pontja a mozgókép törvény tárgyalása - küldjük Önnek azokat az anyagokat, melyek megkönnyítik az MMK-ban folyó átalakulási folyamatok áttekintését, és az MMK-nak az aktuális kihívásoknak, feladatoknak és a jogszerűségnek megfelelő folyamatos, átalakítását és korszerűsítését dokumentálják.
 
Az Alapítvány a szakmai szervezetekkel együttműködve sok év óta kezdeményezője és támogatója e törvény megszületésének.
Alapítványunk folyamatosan részt vett a szakmai egyeztetések és viták folyamában. Örömmel tapasztaltuk, hogy a törvény megszületése érdekében a magyar filmszakmában eddig nem tapasztalt szélességű és mélységű konszenzus jött létre a törvény koncepcióját, céljait és tartalmát illetően. Azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vitás kérdéseket, az esetek abszolút többségében kulturált formában, megegyezéssel lehetett megoldani.
Reméljük, hogy a befejező szakaszban ugyan ezek a törekvések lesznek jellemzőek.

A törvénytervezet legfontosabb értékének azt tartjuk, hogy segíti megteremteni a művészi alkotómunka biztonságának feltételeit. A törvénytervezet azért bírhatja a filmszakma túlnyomó többségnek támogatását, mert lehetőséget nyit a magyar filmművészet legjobb korszakainak hagyományaihoz kapcsolódó újjászületésre. A törvénytervezet konszenzussal kialakult formája a magyar mozgókép fellendülése új korszakának nyit teret és lehetővé teszi, hogy a magyar mozgóképkultúrában  minőségileg új kapcsolat alakuljon ki a művek és a közönség között.
 
Az MMK a szakmai szervezetek bevonásával már tavasszal megindította a reform folyamatot, ami a törvény előkészítésével egy időben ma is folyik. Az átalakulási folyamat a Filmszakmai Kerekasztal és a Kormányzatnak a Filmszemlén történt megállapodását követően az ÁSZ jelentésben megfogalmazott gondok áttekintésével és a megoldandó feladatok számbavételével és a cselekvései sorrend kialakításával kezdődött el.
Első számú feladatunknak tekintettük a törvényességi feltételek megoldása mellett a megnövekedett állami dotációból fakadó, átalakítandó működési elvek és az ahhoz illeszkedő működési gyakorlat kidolgozását, illetve kialakítását.

Ebben a munkában egyidejűleg kellett és kell megfelelnünk a kormányzat által meghatározott körültekintő gazdálkodás és az átláthatóság követelményeinek, valamint a Filmszakmai Kerekasztalon a szakmai önkormányzást illetően kialakult a tartalmi és a formai kérdéseket érintő, konszenzussal hozott megállapodásoknak.

Az MMK Kuratóriuma januári beiktatása óta a jogszerű működés helyreállításához szükséges feladatokat elvégezte, ezt tanúsítja az ÁSZ elnökének 2003. június 25-én kelt levele is.

Azon kívül az MMK újjászervezett ellenőrzési szisztémával, új pályázatok kiírásával, félév alatt átfogó munkával – a Kerekasztal szakmai konszenzusa figyelembevételével – gyakorlatilag újraindította a magyar filmgyártást (minden műfaját), és sikerült az ORTT-vel közös pályázaton a televíziós filmek készítését is újra lehetővé tenni. A filmtörvény előkészítésével párhuzamosan és már annak szellemében kerülnek bevezetésre azok az új szabályzók, melyek meghatározzák az elosztási rendszer működését. Úgy gondoljuk, mindez bizonyítja, azon meggyőződésünket, hogy  a Kormányzattal tavasszal kötött megállapodás óta a Filmszakma – és ezen belül az MMK – folyamatos átalakulása, reformja történik.

A Magyar Mozgókép Közalapítvány aktív részese kíván lenni annak a nagy munkának, amely a kialakuló új és ígéretes feltételek között, az európai kultúra részeként, segíteni akarja az új és értékes mozgókép alkotások megszületését.

Őszintén reméljük ez a dokumentáció hasznos háttéranyag lehet a napirend megtárgyalásához.

Budapest, 2003. november 17.

     Üdvözlettel:

     Grunwalsky Ferenc
az MMK Kuratóriumának elnökeCímkék

szakma , velemenynka emblema 2012