sex hikaye

Kőrösi Zoltán: szakmaiság és társadalmi hatóerő

A megválasztott kuratóriumról

2010. január 11. - Kőrösi Zoltán
Kőrösi Zoltán: szakmaiság és társadalmi hatóerő

Megítélésem szerint egy olyan tekintélyes és produktív kuratóriumot sikerült felállítanunk, amelyben két kiváló közgazdászon kívül két filmes szakember és Magyarország két legkiválóbb kulturális menedzsere vállalt szerepet.

(Kőrösi Zoltán az újonnan megválasztott Kuratóriumról. A szöveg a Filmlevélben jelent meg, és Kőrösi Zoltán engedélyével közöljük.)

A kuratóriumi tagokkal kapcsolatban három elv érvényesülését tartottam fontosnak: 

1. folyamatosság, 
2. szakmaiság, 
3. társadalmi hatóerő.  

E három elvet egyenlő fontosságúnak tekintem, ezért a folyamatosságot képviseli: Bán László és Bod Péter Ákos, a szakmaiságot egy kisműfajokban is jártas producer (Durst György) és egy forgalmazási szakember (Bakonyi Vera). A társadalmi hatóerőt annak az Állami Számvevöszéknek az exelnöke, akinek nem csak a tekintélye megkérdőjelezhetetlen, hanem az ö elnöksége idején vizsgálta és marasztalta el kétszer az MMKA-t az ÁSZ – tehát Kovács jelenléte a gyakorlati hatóerőn túl szimbolikus is; illetve a mai magyar kulturális élet egyik legjobb menedzsere, Bognár Attila, az A38Hajó tulajdonosa, üzemeltetöje, producer.

Megítélésem szerint egy olyan tekintélyes és produktív kuratóriumot sikerült felállítanunk, amelyben két kiváló közgazdászon kívül két filmes szakember és Magyarország két legkiválóbb kulturális menedzsere vállalt szerepet. Öszintén köszönöm az alapítóknak, hogy figyelembe vették és megértették a kuratórium mellett szóló érveket, és – úgy hiszem – valamennyien az Alapítvány erőteljes reformja és továbbélése mellett tették le a voksukat.

A Kuratórium működésével kapcsolatban rendkívül fontosnak tartom, hogy hierarchizálni kell a tevékenységeket az Alapítványban: a Kuratórium első rendű feladata a stratégiai döntések meghozatalán és képviseletén túl a finanszírozási keretek megteremtése, lehetőség szerinti bővítése, a kívánatos keretszerződések kialakítása, megkötése, a vagyongazdálkodás szakszerűsítése.

A szakmai kérdések (beleértve ebbe a folyamatos szakmai párbeszédet és a visszacsatolást is) elsőrendű fórumává véleményem szerint a felállítandó Szakmai Konzultációs Tanácsot kell tenni. Ennek a Tanácsnak formalizáltan, rendszeres időközönként kell üléseznie, hogy a szakma aktuális kérdésfeltevései és megoldási javaslatai a Kuratórium elé kerülhessenek, a szakma résztvevői megvitathassák ezeket, és értékelhessék is a Kuratórium teljesítményét. A Kuratóriumnak és a szakmai Tanácsnak közös feladata lesz, hogy visszaállítsa a szakkollégiumok tekintélyét.

Az Alapítvány működésével kapcsolatban elsőrendü szempontnak tartom a transzparenciát, a szakmaiságot és a célszerűséget. Az ezekből adódó feladatokról akkor lehet majd beszélni, ha az új Kuratórium bejegyzése megtörtént. Mindenesetre elengedhetetlennek gondolom a szakmával történő folyamatos párbeszédet, beleértve egyébként ebbe a Szakmai Konzultációs Tanács felállításának közös felelősségét is, annak működésével, hatókörével kapcsolatos közös gondolkodást. Abban biztos vagyok, e Tanácsnak a magyar filmszakma egészét kell leképeznie és képviselnie, a többi szabályozást viszont szerintem közösen kell megalkotnunk.Címkék

szakma , jegyzetnka emblema 2012