sex hikaye

Levél Szomjas Györgynek

2004. január 29. - filmhu
Magyar Filmművészek SzövetségeSzomjas GyörgyfőtitkárKedves Szomjas György!Örülünk, hogy nem haragszol ránk.Konfliktusunknak azonban nem ez a tétje. Az említett újságcikkben valótlan állítások, egyéni véleményed közösségiként való feltüntetése, egy demokratikusan megválasztott testület munkájának és tagjainak ellehetetlenítése, burkolt rágalmazása ellen emeltünk szót. Végső eszközként, mert  - Te tudod a legjobban -  az ellenünk folytatott támadás-sorozatod  hónapok óta tart. December 31-ig ez belső ügy volt, annak tartottuk mi is, nem akartunk botrányt, hallgattunk. A Népszabadságban megjelent cikk után azonban meg kellett szólalnunk. Nyilván értelmesebb lett volna megbeszélnünk a dolgokat  -  nem rajtunk múlott, hogy ez nem történhetett meg. Mint ahogyan arról sem tehetünk, hogy bár tervezetét már november elején a Kuratórium elé terjesztettük, ennek az áldatlan helyzetnek egyik súlyos következményeként az új játékfilmes pályázat a mai napig nincs kiírva. Mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent.  
Nézzük a tényeket.

1/ 2003 májusában a szakkollégium megtette döntési javaslatait. Az Alapítvány Kuratóriuma változtatás nélkül jóváhagyta, s döntéssé emelte a javaslatokat. Az ezt követő sajtó-és szakmai találkozón a Kuratórium Elnöke teljes mellszélességgel kiállt a döntések mellett.
Természetesen volt elégedetlenség. Hiszen a beérkezett 108 filmtervből „mindössze” 49-et tudtunk támogatni. Elismered, hogy jószándékúak voltunk. Valóban. Ennél azonban jóval  fontosabb, hogy döntési javaslatainkat a rendelkezésünkre álló anyagok alapján, kizárólag szakmai szempontok szerint tettük. Erre lettünk felkérve, ezt írja elő  - minden szakkollégium számára – az MMK Szervezeti és Működési Szabályzata.

2/ 2003 novemberében a Szövetség Játékfilmes Szakosztálya „MMK reform” címén tanácskozást hívott össze, amelyre mi is meghívást kaptunk. Az érintettek számához viszonyítva igen kevés résztvevővel lezajlott tanácskozáson már az első percekben heves támadás indult ellenünk – jórészt vesztes vagy a pályázaton részt sem vett rendezők részéről.  E naptól datálható az a sajátságos csúsztatás  - ami egyébként a szilveszteri cikkből is nyilvánvaló -, hogy számodra az MMK reformja   mindenek előtt a mi kirúgásunkat jelenti.

3/ Ettől kezdve hetente ülésezett a Játékfilmes Alapítók köre, de a sokféle javaslat / egy kollégium, két kollégium, egy új s egy régi, két új, rotáció/  egyike sem kapott többséget.
2003 november 26-án  - tapasztalva, hogy kevesen értenek egyet Veled -  elérkezettnek láttad az időt, hogy döntő érveket vess be a jelenlegi szakkollégium ellen.
Sokak véleménye szerint az ülésről készített jegyzőkönyv  - finoman szólva -  pontatlan és hiányos, nekünk azonban az is elég, ami benne van:

„Szomjas György: Igenis nagyon komoly kifogások merültek fel ennek a zsűrinek a működésével kapcsolatban. Most azt akarjátok, hogy a béke érdekében fogadjuk el őket. Összefonódásokról, érdekcsoportokról beszélnek. Nagyon kellemetlen dolgokat hallottam. Zárjuk le ezt a kört. Indítsunk tiszta lappal.

Kik beszélnek? Mit? Mik a kellemetlen dolgok? Miféle érdekcsoportok és összefonódások?
A tiszta lap azt jelenti, hogy eddig piszkos volt az a lap?
Kire, kikre hivatkoztál, s milyen alapon?
Ki jogosított fel arra, hogy egy igen fontos  - a demokratikus elosztási rendszer jövőbeli modelljét megvitató – megbeszélésen homályos célozgatásokkal, semmivel alá nem támasztható inszinuációkkal állj  elő?
Ha  - ahogyan írod -  jelentős szakmai körök véleményének kellett hangot adnod, miért  nem állt melléd ez ügyben a játékfilmes alapítók közül senki?
És a jegyzőkönyvben miért nincs nyoma az elhatárolódásnak?
Hol vannak az elégedetlenséget indokló konkrét, szakmai érvek?
Ki elemezte egyetlen egyszer is szakmai szempontból a szakkollégium döntési javaslatait?
Ki olvasta rajtunk kívül a 108 forgatókönyvet, ki  próbált nyolcmilliárd forintnyi igényt teljesíteni a kiosztható másfél milliárdból?
Ha például Te megtetted volna, akkor talán lennének szakmai érveid is, de ilyet egyet sem hallottunk.
De ez még nem elég.
Békülékeny leveledben azt írod, hogy félremagyarázták, meghamisították a szavaidat.
Leveledben nem említed, de tudjuk: van olyan is, amire azt mondod, el sem hangzott.  Tagadod például azt az állítást, amely így szólt:
„Ezt a pályázatot előre levajazták.”
Ez a finom mondat valóban nem szerepel a jegyzőkönyvben. Szerepel viszont a következő:
 „ …Tegye meg a Szomjas Gyuri a javaslatát, hogy  szavazhassunk, de az inkorrekt érv, hogy vaj van…”
Hát ez bizony inkorrekt, a javából.
De véleményünk szerint több annál.


4/ Azt írod, mindig megvédtél minket.
Köszönjük, nem kell minket megvédeni. Vállaltuk és vállaljuk a döntési javaslatainkat. Tudjuk, hogy nem tökéletesek, nem hibátlanok. Különben nagyon rosszul emlékszel, amikor azt állítod, hogy az elmúlt tíz évben nem voltak kifogások. Bizony voltak, s lesznek is mindig – függetlenül attól, hogy kik a kollégium tagjai s ki az elnöke. Ez egy ilyen dolog. Az viszont igaz, hogy felelős filmszakmai vezető még egyetlen egyszer sem használta fel ilyen mértékben a vesztes pályázók emberileg érthető indulatait, mint Te.
Igen, ezen a pályázaton Te is vesztes voltál. Ez sok mindent megmagyaráz. Azt is, hogy ebben a történetben ki a sértett, s ki nem, s hogy ki támad s kit?!


5/ Ami a szerződésünket illeti.
„Szomjas György: Egy évre kértük fel őket. Jegyzőkönyvben van, meg lehet keresni. A szakkollégium elnökének, Schulze Évának a jelenlétében mondtuk, hogy egy évre kértük fel őket. Ezzel kapcsolatban semmilyen reklamációt nem kaptunk. Úgy vettük, hogy elfogadták. Az, hogy milyen szerződések kerültek aláírásra, azt már nem láttuk. Más értelmű szerződés kötődött.”

Érdekes jegyzőkönyv, szelektív emlékezet.
Schulze Éva ugyanis azért volt jelen, mert nagy tisztelettel bár, de elmondta az alapítóknak, hogy a kollégiumi munkára felkért szakemberek egy évre nem vállalják a megbízatást. Ennek elsősorban a játékfilmek minimum másfél éves átfutási idejéből következő szakmai oka volt, de szerepet játszott benne egy bizonyos rossz emlékű, 2002 novemberi történet is.
Az Alapítvány fennállásának legnehezebb döntése előtt az újonnan választott kollégiumi tagok nem akarták, hogy az új szakkollégium hasonló, méltatlan  helyzetbe kerüljön.   Nagy és hosszú vita volt, kétségtelenül sokszor elhangzott, hogy az alapítók közül többen csak egy évet akarnak. Végül kompromisszumos megoldás született, s a szerződés ezt rögzíti. A három éves szerződés felbontásának lehetősége nem a jelenlegi kollégium megkettőzéséhez, kirúgásához  - hanem az egész szervezet strukturális reformjához kötött. Ez pedig két dolog, még ha Te görcsösen azonosítani próbálod is.
Különben természetesen reformpártiak vagyunk. Ezen kívül nincs s nem is lesz jogunk meghatározni, hogy az Alapítvány  - s ezen belül a szakkollégiumok -  hogyan működjenek. Azt azonban nagyon különösnek tartjuk, hogy a legitim játékfilmes szakkollégiumot az elmúlt hónapokban egyetlen egyszer sem méltattátok arra, hogy az új javaslatokról a véleményét elmondhassa. De számunkra most nem az az igazi kérdés, hogy  egy, két, három, négy vagy akárhány kollégium és/vagy a rotáció lesz. A leghatározottabban visszautasítjuk azonban ezt az antidemokratikus eljárást, s azt, hogy a „reform” a jelenlegi szakkollégium rossz működése miatt, annak ellenében vagy leváltására szükségeltetik.

6/ Továbbá kikérjük magunknak, s visszautasítjuk a minden alapot nélkülöző, szakmai és emberi tisztességünket megkérdőjelező vádaskodást, amelyet  - akár tagadod, akár nem – a szilveszteri, leváltásunkat s a két új testület felállítását kész tényként bejelentő cikkedben, burkoltabb formában bár, de megismételtél.
Harag nincs. Mi is tisztázást akarunk. Ezért azzal a kéréssel fordulunk a Kuratóriumhoz, hogy a történtek ügyében haladéktalanul indítson hivatalos és nyilvános vizsgálatot.

7/ Veled együtt őszintén reméljük, hogy a magyar film felfutásának idejét éljük. Eddig is ezért igyekeztünk dolgozni, a jövőben is ezt tesszük majd.
Munkásságodat pedig  - ettől a nagyon szomorú történettől teljesen függetlenül -  mi is nagyra becsüljük.

Budapest, 2004-01-13


Üdvözlettel:

Andor Tamás, Böjte József, Forgách András, Kőrösi Zoltán, Prekop Gabriella, Schubert Gusztáv, Schulze Éva

Címkék

, velemenynka emblema 2012