Nyomtatás
kostenlos porno deutsch porno free porn titten porno gratis porno porno

Milyen következményei vannak a gyerekszereplők alkalmazásának?

Kérdezd a Filmjogászt!


2009. május 25. - filmhuMilyen következményei vannak a gyerekszereplők alkalmazásának?
A filmhu rovatában szerzői jogi, filmjogi, médiajogi és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jogi kérdésekkel lehet zaklatni a Cinego ügyvédeit. Heti kérdésünkben arra keressük a választ, hogyan lehet gyerekszereplőket alkalmazni egy filmben. További kérdéseidet is szegezd nyugodtan nekünk a filmjogasz@forum.film.hu e-mail címen!

A kérdés?

Milyen speciális követelményei vannak annak, ha egy filmben gyerekszereplőket alkalmazunk?

A válasz:

Kiskorúak filmforgatás keretében történő foglalkoztatása tekintetében egyrészt a Polgári Törvénykönyv általános szabályait, másrészt a Munka Törvénykönyvének szabályait szükséges figyelembe venni.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a cselekvőképtelen (14 éven aluli) kiskorúak jognyilatkozata – ideértve a képmás nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulást is - semmis, nevükben a törvényes képviselőjük jár el.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 év közötti) jognyilatkozatának érvényességéhez  törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, munkaviszonyt és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt viszont már önállóan létesíthet 16 éves kora után.

És ezzel már át is tértünk a munkajog területére. Munkaviszony illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez a tizenhatodik év betöltése szükséges, tizenötödik életévét betöltött tanulmányokat folytató tanuló pedig az iskolai szünet alatt folytathat ilyen tevékenységet.

Kivételt képeznek viszont a művészeti-, sport-, modell-, és hirdetési tevékenységek, ezek keretében tanköteles kiskorú a gyámhatóság előzetes engedélye alapján, a fentiektől eltérően foglalkoztatható, szükséges azonban betartani a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket is (maximális munkaidő, munkaközi szünet, napi pihenőidő mértéke stb.)

Egy példával illusztrálva, egy 11 éves gyermek esetében előadóművészi tevékenységére irányuló jogviszony létesítése tekintetében egyrészt kizárólag a törvényes képviselője járhat el, valamint szükséges ezen kívül a gyámhatóság előzetes hozzájárulása is, mivel nem érte még el a munkaviszony létesítéséhez szükséges korhatárt.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.
Címkék

szakma , jótudni

a cikket az alábbi linken találod:

© 2010 filmhu - a magyar moziportál | http://www.magyar.film.hu |