Nyomtatás
kostenlos porno deutsch porno free porn titten porno gratis porno porno

OKTV Mozgókép- és Médiaismeretből


2002. október 10. - filmhuA Magyar Mozgókép- és Médiatanárok Egyesülete (MMME) és a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI) negyedik alkalommal hirdet Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt Mozgókép- és Médiaismeretből. A verseny kétfordulós, nincsenek kategóriák vagy részvételi feltételek: bármely 11-12. évfolyamos tanuló elindulhat.

A verseny anyaga:

Az első forduló két projektfeladat elkészítéséből áll. Az egyik munka gyakorlati jellegű: valamely médiaszöveg-, választhatóan fotósorozat, rádióriport vagy rövidfilm (videó) készítése megadott témára (az elképzelést és a megvalósítás folyamatát bemutató munkanaplót mellékelve), a másik feladat elméleti jellegű: gyűjtőmunka, majd esszé megírása. A döntőben a mozgókép stílustörténetének ismeretére támaszkodva mozgóképi szövegértési feladat vár a versenyzőkre.

A verseny menete:

Az első forduló a két projektfeladat  - egy "A" és egy "B" jelű - elkészítéséből, és az „A” feladathoz tartozó munkanapló megírásából áll. A feladathoz kötelezően mellékelendő munkanaplónak (terjedelme 3-4 oldal) tartalmaznia kell az elképzelést, a helyszínek és a szereplők megválasztásának szempontjait, valamint a tervtől való esetleges eltérések értelmezését.

A két feladatra elérhető pontszám: 50 + 50 pont.

Feladatok

A/1.
Készíts öt percnél nem hosszabb rövidfilmet vagy tizenkét képnél nem több elemből álló fotósorozatot „ÁTVÁLTOZÁS” címmel!

A/2.
Készíts tíz percnél nem hosszabb rádióriportot a kutyatulajdonosok életmódjáról, különös tekintettel a kutyások között szövődő kapcsolatokra, a KUTYÁS TÁRSADALOM kommunikációs szokásaira, és a nem kutyatartókkal való érintkezés problémáira. (A riportot valamely nagyobb hallgatottságú magazinműsor részeként tervezd!)

A/3.
Készítsd el egy SMS / MMS vegyes kampány tervét! A terv tartalmazza legalább tíz SMS szövegét, és egy 15-50 másodperces MMS-üzenet story boardját (képes forgatókönyvét)! Az üzenetek humoros és komoly hangvételűek egyaránt lehetnek. A kampányterv elkészítéséhez - saját tapasztalatok és elképzelések alapján – végezd el az SMS és az MMS üzenetek tipologizálását funkció, stílus, tartalom és célközönség szerint, néhány példával igazolva.

A kampány választhatóan két témakörre vonatkozhat: az ELHÍZÁS ellen, vagy egy, a pályázó iskolája közelében lévő, KÖZKEDVELT SZABADTÉRI TERÜLET (park, patakpart, játszótér, ingovány, stb.) bevásárlóközponttal való BEÉPÍTÉSE ellen mozgósíthat. (Az utóbbi téma a Westel Rt. támogatásával kerül meghirdetésre: a legszínvonalasabb kampányterv alkotója egy MMS üzeneteket kezelő készüléket kap tárgyjutalomként.)

B/1.
”HUMOR AKKOR ÉS MOST” címmel készíts összehasonlító filmelemzést! Gene Saks: Mezítláb a parkban (1967. am.) vagy Milos Forman: Tűz van, babám! (1967. csehszl.) című filmjei közül válaszd ki az egyiket, és vesd össze egy általad kedvelt, három évesnél nem régebbi vígjátékkal elsősorban a humor forrása, a humorkeltés eszköze szempontjából!

B/2.
HŐSTÍPUS-ELEMZÉS. Vesd össze az elmúlt öt év egy-egy Oscar-díjas (Titanic, Szerelmes Shakespeare, Amerikai Szépség, Gladiátor, Egy csodálatos elme), Cannes-i Arany Pálma-díjas (Eternity and a day, Rosetta, Táncos a sötétben, The son’s room, A zongorista) és Magyar Filmszemle-fődíjas (Csinibaba, Szenvedély, Werckmeister-harmóniák, Glamour, Chico) filmjének főhősét!

B/3.
Készíts befogadásvizsgálatot a BIG BROTHER-ről szóló fókuszcsoportos interjúk alapján! Válaszd ki a TV2-n sugárzott valóság-show egyik epizódját, vetíts le különböző kis létszámú csoportoknak, majd az epizód alapján vezess beszélgetést az egyes csoportok tagjaival a Big Brother-problematikáról és a látott részletről! (Az egyes csoportok 5-10 fősek legyenek, a résztvevőket úgy kell kiválasztani, hogy valamely szociológiai szempont alapján – pl. életkor, nem, foglalkozás, lakhely, családi állapot, stb. - egy kategóriába tartozzanak.) A beszélgetések után írj a Big Brother közönségéről elemző esszét, mely elsősorban a sorozat befogadására (nézési szokások, elvárások, tetszés) irányul! A kiválasztott epizódot videókazettán mellékelni kell a dolgozathoz.

Speciális szabályok:

- az esszé terjedelme - képmelléklet, irodalomjegyzék, tartalomjegyzék leszámításával 6-8 gépelt oldal (12-es betűméret, másfeles sortávolság)

- az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások, stb. forrásait a tudományos munkákban megszokott módon kell megjelölni.

- A fotósorozatot bemutatható formában - paszpartúrázva, igényesen felragasztva vagy kiállítható méretű albumban kell beküldeni. A film (videó) tetszőleges technikával forgatható, de VHS-kópián kell eljuttatni a bíráló bizottsághoz.

A második (döntő) forduló szóbeli, amely az első forduló anyagával kapcsolatos kérdések kifejtéséből (projektmunka megvédése), és a helyszínen kapott elméleti feladat megoldásából áll.

Elérhető pontszám: 50 pont

A verseny szervezése:

Mindkét fordulót a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület (MMME) Tanulmányi verseny-munkacsoportja a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI) Médiakultúra szakterületével együttműködve szervezi.

Az első forduló pályaműveit a versenyzők a Fővárosi Pedagógiai Intézetbe juttassák el ajánlott postai küldeményként (vagy a helyszínen leadva átvételi elismervénnyel).

Cím: FPI 1088 Budapest Vas u. 10.!

A borítékra írják rá: Mozgókép/média tanulmányi verseny, címzett: Kozák Zsuzsanna vezető szaktanácsadó.

A helyszínen átadott pályamunkákat Sereg Mária tanulmányi ügyintéző veszi át. A munkákhoz csatolandó adatlapon, kérjük, tüntessék fel a tanuló nevét és pontos lakcímét, születési dátumát, iskolája megnevezését és pontos címét ill. felkészítő tanára nevét!

Beküldési határidő: 2002. január 17. péntek.

A munkákat az MMME vezetői, a Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadói, és az ELTE tanárai értékelik. A döntőbe a pályamunkák pontszáma alapján az első 12-15 legeredményesebb versenyző jut.

Az értékelés főbb szempontjai: a gyakorlati munkák esetében elsődleges a tudatos és átgondolt szerkesztés, a választott médiummmal adekvát megjelenítés (a gondos kivitelezés igen, a technikai professzionalizmus azonban nem elvárás) az elméleti munkákban az egyéni meglátásokat, a tájékozottságot, a kreatív problémamegoldást és az önálló kritikai megközelítést értékeli a zsűri, míg a munkanaplóban a tudatosság, a szakmai problémákkal való szembesülés és azok leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága jelenthet magasabb pontszámokat.

Az első forduló eredményeiről az FPI küld postán értesítést 2003. február végéig.

A második forduló időpontja 2003. március 20., csütörtök., helyszíne a Fővárosi Pedagógiai Intézet.

A szóbeli feladatok megoldása az öttagú Versenybizottság előtt zajlik. A Bizottság tagjai az ELTE Filmelmélet és Pedagógia szak, a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület és a Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársai.

Az értékelés főbb szempontjai: filmformanyelvi érzékenység- és tájékozottság, önálló véleményalkotás, szóbeli kommunikációs készség.

A verseny végeredményét az első és második fordulóban elért pontszámok összesítése alapján kialakult sorrend adja.

A döntőbe jutott pályamunkák a helyszínen megtekinthetők, ahol a Versenybizottság szóbeli tájékoztatást ad valamennyi tanuló munkájáról. Az eredményhirdetés és díjátadás a helyszínen történik. A helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. Az I. helyezett - amennyiben 12. évfolyamos tanuló -, az ELTE Filmelmélet és filmtörténet szakára történő jelentkezés esetén mentesül az írásbeli felvételi vizsga alól.

VALAMENNYI ÁLLÓKÉPET ÉS ÍROTT ANYAGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN (FLOPPYN, CD-N VAGY E-MAILEN ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) IS EL KELL JUTTATNI A VERSENYBIZOTTSÁGHOZ. EZ AZ EREDMÉNYHIRDETÉST KÖVETŐ KÖZZÉTÉTELHEZ ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES. A DÖNTŐBE JUTOTT PÁLYAMŰVEKET AZ FPI ARCHIVÁLJA.
Címkék

szakma , nevezes

a cikket az alábbi linken találod:

© 2010 filmhu - a magyar moziportál | http://www.magyar.film.hu |