sex hikaye

Új film- és moziszabvány

Az összefogás gyümölcse

2009. április 20. - filmhu
Új film- és moziszabvány
Az utóbbi évek Filmszemlés vetítéseinek ingadozó technikai minősége tettre sarkallta a Magyar Operatőrök Társaságát (H.S.C.), a Magyar Hangmérnökök Társaságát (H.A.E.S.) és a  Magyar Film- és Video Vágók Egyesületét (H.S.E.), akik összefogtak, és közzétettek egy javaslatot az új film-és moziszabvány paramétereivel, amely figyelembe veszi az új digitális kópiák és kivetítők megjelenésével beállt változásokat.

A legutóbbi évek filmszemléi arra hívták fel a figyelmünket, hogy rendeznünk kell azt az új helyzetet, amelyet a 35 mm-es filmkópia egyeduralkodásának megszűnése okozott. A mozikban és vetitőtermekben feltűntek a digitális kópiák és kivetítők, de velük együtt nem alakult ki olyan egyértelmű szabvány, mint amilyen korábban a 35 mm-es filmkópia volt. A HSC, a HAES és a HSE ezért egységes rendszer bevezetését javasolja, amely a filmkészítés és moziforgalmazás területén az alábbi három ponton szabályozza a digitális technikai formátumokat:

FILMLEADÁS

A produkciók MMK-val kötött szerződésébe az alábbi kiegészítéseket javasoljuk:


A produkció a végső kópia hordozójától függetlenül, elszámoláskor a vetítési kópián kívül az alábbiakat kell, hogy leadja a MMK részére:
1 db BLU-RAY lemezt Full HD felbontásban a MMK honlapján részletezett technikai paraméterekkel. (Lásd 1.sz. melléklet.)
2 db hagyományos DVD lemezt belső megtekintésre.
A MMK már a produkció indulásakor szerződésben rögzítse az elszámolhatóság minimális hangtechnikai feltételeit:
moziban való bemutatásra szánt filmek esetén a hangkeverésnek professzionális körülmények között, Dolby vagy DTS authorizált keverő műteremben kell készülnie, ez garantálja a gyártó számára a végtermék moziforgalmazhatóságát (hangerő, hangszín stb.); amennyiben a költségvetés erre nem ad lehetőséget (ill. televíziós filmek esetén), ugyanezen keverő műtermekben előírt minimális masteringen (3-4 x real time) kell a már kevert hangnak átesnie, annak érdekében, hogy a hangerőt, hangszínt, fázisviszonyokat stb. referenciaszintre lehessen hozni. Erről a stúdió rövid kísérő okiratot állít ki annak érdekében, hogy a MMK elfogadja az elszámolást, és a film tv-ben vagy moziban vetíthető legyen. (A Dolby vagy DTS autorizált hangstúdiók listája megtekinthető lesz a MMK honlapján.) (Lásd 2.sz. melléklet.)

FILMSZEMLE

A HSC, a HAES, és a HSE a Filmművészek Szövetségének mint a Filmszemlét rendező szervnek, a következő javaslatokat teszi:

Javasoljuk, hogy a filmszemléknek legyen felelős műszaki igazgatója. Ez a személy egyrészt feleljen a vetítések műszaki feltételeinek megteremtéséért, másrészt azért is, hogy meghatározza és ellenőrizze, hogy a produkciók a megfelelő formátumban és technikai minőségben adják-e le a vetítésre szánt anyagaikat.
Javasoljuk továbbá, hogy a Szemle kezdete előtt megfelelő idő álljon rendelkezésre a technikai beállás számára, amely szintén a műszaki igazgató hatáskörébe tartozna.
Javasoljuk, hogy a nem 35 mm-es filmen (illetve DCI kópián) vetített filmek számára egységes formátumot határozzunk meg. A három szakmai szervezet jelenleg a Blu-ray lemez Full HD felbontását tartja olyan gyűjtő-formátumnak, amelyre minden digitálisan vetített produkciót „fel kell nagyítani" vagy „le kell redukálni". Így kialakítható egy digitális standard, amely megfelel a kor technikai igényeinek. (Az erre vonatkozó részletes technikai specifikációt az 1.sz melléklet tartalmazza.)
Javaslatunk szerint azoknak a produkcióknak, amelyek ennél magasabb technikai feltételekkel szeretnék levetíteni filmjüket, - a műszaki igazgatóval egyeztetve - maguknak kell gondoskodniuk a technikai körülmények megteremtéséről.

MOZISZABVÁNY

I. A DIGITÁLIS VETÍTÉSEK TECHNIKAI MINIMUMAI

A mozikban, digitális vetítés esetén a kivetítő-rendszernek az alábbi technikai minimumoknak kell megfelelnie:
1. Vetítés felbontása: minimum 1920x1080 pixel 16:9 képarány esetén.
Ennél szélesebb képarányok esetében a kép szélessége minimum 1920 pixel (pl. 1,85; 2,35), ennél keskenyebb képarányok esetében a kép magassága minimum 1080 pixel (pl. 1,66; 1,33).
2. Fényerő: spotméterrel vászonról visszamérve:
minimum 6 EV (ajánlott: 7 EV) a vászon közepén mérve
3. Színhőmérséklet: 5600 K°
4. Frekvenciák: 24p, 25p, 50i, 60i
5. Hang: mono, Lt-Rt és 5.1 rendszerű hangforrások fogadása,
a 35 mm-es vetítéssel azonos hangi kritériumok.
Javasoljuk, hogy digitális vetítés esetén a mozik csak abban az esetben kaphassák meg a vetített film után járó normatív támogatást, ha a vetítés feltételei kielégítik a fenti technikai paramétereket.

II. A VETÍTŐTERMEK ÁLTALÁNOS VETÍTÉSI PARAMÉTEREI

Az alábbi pontokban leírt technikai feltételek a mozitermek általános vetítési feltételeit határozzák meg, tekintet nélkül arra, hogy a vetítés hagyományos filmes vetítővel vagy digitális projektorral történik-e. Ezeknek a feltételeknek a megléte a színvonalas filmvetítés elengedhetetlenül szükséges feltétele.
E paraméterek beállításához a HSC és a HAES szakemberei felajánlják segítségüket.
A HSC és a HAES minőségi bizonyítvány kiadását tervezi az általa ellenőrzött, bemért és kifogástalannak talált mozivetítő termekre. A két szakmai szervezet minőségi plakettje egyrészt kifüggeszthető lenne a mozikban, másrészt szeretnénk, ha a moziműsor-programfüzetekben is egy kis ikon jelezné a néző számára, hogy az adott mozi megfelel a technikai szabványnak.

KÉP

1. Egyenletesség: tengelyből mérve a kép közepe és szélei közt megengedett fényesés: max. fél blende lehet.
2. Vászon fényszórása: a kép közepének a terem középső sorának közepéről és a sor széleiről mért értékkülönbsége: max. fél blende lehet.
3. Ambient: vetítési üzemmódban, lekapcsolt vetítőfény mellett a szóródó teremfény értéke a vászonnál mérve nem haladhatja meg a 0,3 LUX beeső értéket.
4. Biztonsági/információs jelek: A teremben világító biztonsági feliratok, lépcsőfények, információs táblák fényereje a vetítés alatt spotméterrel mérve nem haladhatja meg az alábbi értékeket:
- a vászon irányában elhelyezett jelzőknél az 1 EV-t,
- az oldalirányban elhelyezett jelzőknél a 2 EV-t.
5. Élesség: a projektorok élességét minimum naponta egyszer az üzemkezdetkor ellenőrizni kell.

HANG

1. Zajszint: az állandó zajszint nem haladhatja meg az NC 30 értéket.
Rövididejű zajszint emelkedés sem haladhatja meg az NC 35 értéket (szomszédos teremáthallás, előcsarnok, gépház zaj, stb.).
2. Utánzengési idő: a teremtérfogat függvényében a lehető legrövidebb legyen.
500 Hz-en mért elfogadható, közepes utánzengési idők: 0,2-0,8 sec.
3. Teljesítmény igény: az ISO 2969 szabványban rögzített átviteli jellemzőknek minden (L,C,R) csatorna meg kell, hogy feleljen:
40 Hz - 10 kHz sávban egyenes frekvenciaátvitel (lehetőleg e fölött is 16 kHz-ig).
A rendszernek 103 dB SPL-t kell tudnia lesugározni csatornánként
750 ms hosszban, 2 sec-os szünetekkel.
A mélyfrekvenciás LFE hangsugárzóknak max.113 dB SPL-t kell tudnia lesugározni a terem kétharmadában a vászontól mérve.
4. Hangnyomásszint eltérés: nem lehet nagyobb 3 dB-nél, 150 Hz és 10 kHz között 1/3 oktáv sávban mérve, a nézőtér bármely két pontja között.
5. Készülék igény: a mozinak rendelkeznie kell a különböző filmkópiák lejátszására alkalmas mozi hangprocesszorral, mely lehetővé teszi mind a terem elektroakusztikai beállítását, mind a vetítőgépek hangi egységeinek és külső hangforrások kimenőjelének fogadását és szabályozását.
6. Karbantartási igény: a mozitermi hangrendszereket rendszeresen, de legalább évente szakemberrel ellenőriztetni és a kalibráltatni szükséges, melyről mérési jegyzőkönyv készítendő.

A BLUE-RAY paraméterekkel kapcsolatos információk, valamint a három szervezet állásfoglalása a moziban történő digitális vetítések technikai formátumainak egységesítése kapcsán megtalálhatóak az MMKA honlapján!


nka emblema 2012