sex hikaye

Vizuális  Kultúra  Konferencia

Művészet- és designelmélet

2004. április 26. - filmhu

A konferencia egy öt alkalomból álló sorozat első eseménye, amelyet a MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoportja szervez. A konferencia-sorozat a Magyar Iparművészeti Egyetemen előreláthatólag 2005 őszétől induló Művészet- és designelmélet szakot kíséri. Az új interdiszciplináris program négy diszciplínát, illetve diszciplína-csoportot (művészettörténet, filozófia/esztétika, társadalomelmélet és kommunikáció) összefogva, és műhely-ismeretekkel (tekhné) kiegészítve kutatja az autonóm és alkalmazott művészet fogalmait, funkcióit, folyamatait, alkotásait és hatásait; vagyis azt, amit időnként nagyon tágan vizuális kultúrának szoktak nevezni.

A Vizuális Kultúra Konferencia az interdiszciplináris program szakterületeit felölelő sorozat első alkalma, melynek feladata a vizuális kultúra mint kutatási tárgy körbejárása, különös tekintettel azokra a kérdésekre és problémákra, amelyekre a diszciplína válaszként létrejött.

A KONFERENCIA MODERÁTORAI:
Bátori Zsolt és Horányi Attila (MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoport)

A KONFERENCIA SZERKEZETE:
Minden előadást (30 perc) 10 perces korreferátum és 30 perc vita követ.


A KONFERENCIA PROGRAMJA

2004. MÁJUS 7. (PÉNTEK)

9:00-11:30:
Hornyik Sándor (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)
A vizuális kultúra retorikája: egy újabb fejezet a régiek és a modernek viszályában
Korreferens: Zwickl András (Magyar Nemzeti Galéria, MIE Elméleti Intézet)

Timár Katalin (Ludwig Múzeum)
Mi a vizuális kultúra?
Korreferens: Ébli Gábor (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)

13:00-15:30:
Beke László (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)
Megjegyzések a vizuális kultúra fogalomtörténetéhez és aktuális értelmezéséhez
Korreferens: Janáky István (MIE Doktori Iskola)

Bán András (Miskolci Egyetem Vizuális Antropológia Tanszék)
Csak a képek maradnak ránk
Korreferens: Aknai Katalin (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)

16:00-18:30:
Kókai Károly (Wiener Kreis, Bécs)
Otto Neurath és Gerd Arntz képstatisztikája
Korreferens: Zsótér László (MIE Doktori Iskola)

Milián Orsolya (SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)
Nézővé tenni az olvasót
Korreferens: Szentpéteri Márton (Octogon Architecture & Design) 

2004. MÁJUS 8. (SZOMBAT)

9:00-11:30:
Bárkányi Attila (MIE Formatervező Tanszék)
A tárgy elnyeri formáját
Korreferens: Tóth Péter (BDF Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszék)

Horányi Özséb (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék)
Az interdiszciplinaritásról a vizuális kultúra összefüggésében
Korreferens: Zemplén Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

13:00-15:30:
Ragó Anett (ELTE Médiakutató Intézet)
„Személyes képek – a perceptuális tapasztalattól a fogalmi reprezentációig
Korreferens: Dúll Andrea (ELTE Kísérleti és Általános Pszichológia Tanszék)

Ármeán Otília (SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)
A betű vizuális és verbális határvonalán
Korreferens: Babarczy Eszter (BME Média Oktató és Kutató Központ)

16:00-17:15:
Ferkai András (MIE Építész Tanszék)
Építészet és vizuális kultúra
Korreferens: Szalai András (BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, MIE Elméleti Intézet)

a konferencioa helyszíne:

MAGYAR  IPARMŰVÉSZETI  EGYETEM
2004. május 7-8.
MIE Galéria, 1015 Budapest, Batthyány u. 65.


nka emblema 2012