sex hikaye

filmrészletek
Videók
Tűzoltó utca 25. 1
 

Tűzoltó utca 25. 1

Bontják a Tűzoltó utcai bérházat, a munka éjszaka sem szünetel. A zaj, a hőség és a por megzavarja a szomszéd ház lakóinak álmát, hatvan év közös történelme repül vissza az emberek. Újra átélik az üldöztetést, a háborúkat, a nélkülözéseket. A csapongó, szürreális álmok között feltűnik egy asszony, aki eltemette férjeit, és most az ifjúságról álmodik, egy másik, aki nem tud aludni, mert megszokta, hogy mindig bújtat valakit. Tönkrement, elszalasztott és alakuló életeket élnek újra ezen az éjszakán. bővebben
Szívzűr
 

Szívzűr

Balla körorvos és felesége az egyetem után a gyors meggazdagodás és a Pestre való visszatérés reményében vállal munkát egy hegyi faluban. Itt él a két állandóan szerelmes tanítókisasszony, Éva és Emma, és a galambász, aki a madarai röptét nézi vágyakozva, ám szinte ez minden izgalom a faluban. Balláék szépen, ütemesen gyarapodni kezdenek anyagilag, ám a házasságuk végleg zátonyra fut. Anna elhagyja a férjét, Balla pedig új társat keres. Hamarosan mindkét tanítókisasszony anyai örömök elé néz, mégpedig a körorvos ténykedése nyomán. bővebben
Csend és kiáltás
 

Csend és kiáltás

1919 után egy alföldi tanyán a csendőrök tudtával rejtegeti Károly és családja Istvánt, a volt vörös katonát. A csendőrök visszaélnek a helyzettel, és állandó rettegésben, megaláztatásban tartják a ház népét, sőt felhasználják őket a kommunistagyilkosságok leplezésére. Terézék arzénnal megmérgezik Károlyt és az öregasszonyt. A rejtegetett István hivatalos jelentést tesz a gyilkosságról, bár tudja, ezzel megpecsételte a sorsát. A szadista csendőrparancsnok odaadja Istvánnak a fegyverét, hogy azzal ölje meg magát, ám a férfi előtt őt lövi le. bővebben
Egy őrült éjszaka
 

Egy őrült éjszaka

Két kalapos ellenőr érkezik a közértbe, és azonnal leltárt rendelnek el. A főnök vesztegetéssel próbálkozik, majd a bizonyítékok megsemmisítésével. A kalaposok egymásnak ugrasztják rettegő személyzetet és a besúgót, és rövidesen minden kiderül a lopásokról és szexuális visszaélésekről. Csak a tulajdonos felesége jön rá, hogy miről van szó, de az álellenőrök őt is leszerelik egy töltetlen pisztollyal. A kalaposok a napi bevétellel távoznak. A boltosok a történtek miatt csak a betörést jelentik. bővebben
Rákóczi hadnagya 1
 

Rákóczi hadnagya 1

Bornemissza Jánost bátorsága és hazaszeretete vezérli, és a legszebb réthai lány, Bíró Anna iránt érzett szerelme. Hamar előre jut a ranglétrán, portyázó kurucból hamarosan Vak Bottyán strázsamestere lesz, a labanc generális, gróf Starhemberg elfogása után pedig Rákóczi hadnagya. János szülőfaluját elárulják, és labanc kézre jut. Annát börtönbe vetik, Suhajda, az áruló hajdú úgy gondolja, most megszerezheti magának a lányt. Rákóczi serege megindul a rabok kiszabadítására. Kurucok és labancok a vág mentén ütköznek meg egymással. A győzelmi ünnepet és a szerelmesek lakodalmát egy füst alatt ülik meg a hazafiak. bővebben
Szeressétek Ódor Emíliát!
 

Szeressétek Ódor Emíliát!

A tizenhét éves Odor Emília nemcsak vörös hajával tűnik ki a Zrínyi Ilona Leánynevelő Intézet növendékei közül. A lány még csak nemrég érkezett Pestről a szigorú vidéki kollégiumba, de máris összeütközésbe kerül annak szabályaival, lázad szigorú rendje ellen és tizenegy osztálytársát is maga mellé állítja, vezető lesz a lányok között. Egészen addig, amíg az igazgatónő versenyt nem hirdet: minden osztályból kiválasztanak egy tanulót, aki részt vehet a budapesti millenniumi ünnepségeken. A vetélkedés hamar egymás ellen fordítja az addig összetartó lányokat, egyedül Odor Emília ismeri fel a szándék mögött a manipulációt. bővebben
Kutya éji dala
 

Kutya éji dala

A csillagász és az új pap megjelenése a hegyi faluban felforgatja mindenki életét. Egy összetört férfi tolókocsija az árokban hever – a szektás extanácselnök játszik így a halállal. A robbantással kísérletező fanatikus tüzértiszt felesége egy pesti underground zenekarért hagyja el a férjét. Gyermekük egy kölcsönkapott kamerával filmre vesz mindenkit. A punk-zenész csillagász a világegyetemről mesél a fiúnak. Egy nő a szomszéd szanatóriumból az új paphoz fordul vigaszért. A katonatiszt hiába próbálja visszahozni a feleségét, a tüdőbeteg nő szívébe egy kalaptű szúródik, a tanácselnök utolsó öngyilkossági kisérlete sikerrel jár. A pap álpap, a csillagászt nők üldözik, az álpap menekül az éjszakában. bővebben
A Pál utcai fiúk 2
 

A Pál utcai fiúk 2

A századelőn játszódó film az iskolásfiúk romantikus világát jeleníti meg. El akarják venni a grundot a vörösinges nagyok a Pál utcai fiúktól. A csatában Boka tábornok vezetésével homokbombákkal és ésszel védik meg a játszóterüket a gyerekek. Az árulónak bélyegzett szegény kis Nemecsek felfedi Geréb árulását. A harc már veszni látszik, amikor a lázas, félájult kisfiú ledönti a lábáról a szabálytalanul harcoló vörösinges vezért, Áts Ferit. Nemecsek halálos ágyánál mindkét csapat tagjai tisztelegnek. Ám minden hiába, a grundot elveszik a gyerekektől. bővebben
N.N. a halál angyala
 

N.N. a halál angyala

Tévésorozatot indít a negyvenesekről Korin György, a sármos pszichológus. Egy véletlen baleset folytán az első adás után halálhírét költik. Korinnak így alkalma nyílik megfigyelni, hogy mit gondol róla számos barátja, szeretője, kollégája és tanítványa valójában. A pszichológus élvezi a játékot, végül mindenki lelepleződik és helyreáll a rend. Hazafelé menet kocsijával véletlenül a Dunába rohan, és meghal. bővebben
73-81  /  273nka emblema 2012