sex hikaye

BFA és ELTE Filmakadémia szeptembertől

Budapest Film Academy, Eötvös Loránd Tudományegyetem
nevezési határidő: 2011. szeptember 12.
kurzus

A Budapest Film Academy (BFA) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) együttműködésében 2011 szeptemberétől filmes szakembereket képző, gyakorlati oktatást is biztosító angol és magyar nyelvű nemzetközi filmakadémia indul.

 

Az ELTE Filmtudomány Tanszékének filmelméleti, filmtörténeti, műfajelméleti és esztétikai oktatását kiválóan kiegészíti a Budapest Film Academy gyakorlati képzése. A filmkészítésen túl a filmfinanszírozás és a koprodukciók megismertetése is célja az akadémiának. Alapelve – „brand”-je –, hogy a filmezést ne csak művészeti ágként tanítsa, hanem ennek üzleti oldalát is bemutassa, valamint a végzős diákoknak aktív segítséget nyújtson a filmszakmában való érvényesüléshez.

A BFA alapítója, Hódi Jenő, a New York-i Columbia Egyetem filmszakának mesterképzésén Milos Forman és Brian De Palma osztályában végzett. A diploma megszerzése után hosszú éveken át Amerikában és Nyugat-Európában dolgozott mint forgatókönyvíró, rendező és producer. Célul tűzte ki, hogy az akadémiát elvégző diákok olyan európai gondolkodású alkotókká váljanak, akik a filmszakma valamennyi területén otthonosan mozognak, úgy Európában, mint az Egyesült Államokban. Szándéka
továbbá, hogy a diákokkal megismertesse az amerikai „know-how”-t és a nemzetközi filmkészítésben is jártasságot szerezzenek.

A Budapest Film Academy az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének Filmtudomány Tanszékével konzultálva kialakított egy teljes tantervet, mely a filmkészítés minden fontos elemét lefedi, s amelyben a filmes szakmákat magas szintű képzés keretében sajátíthatják el a hallgatók. A BFA gyakorlati filmkészítő óráit az ELTE filmelemző, filmtörténeti és filmesztétikai kurzusai egészítik ki.

Az elképzelésekkel kapcsolatban teljes mértékű előzetes egyetértés mutatkozik a tekintetben, hogy a Budapest Film Academy bekapcsolódik az ELTE-n folyó Filmtudomány mesterképzési szak filmkészítő szakirányán folyó oktatásba, valamint abban, hogy az ELTE-vel közösen indított kurzusokra az ELTE ECTS kreditet ad.

A BFA 2011 őszétől indítja kurzusait, és a folyamatban lévő tárgyalások befejezése után minden valószínűség szerint már a 2012-es tavaszi szemeszternél lehetőség nyílik arra, hogy a BFA weboldalán (www.budapestfilmacademy.com) meghirdetett kurzusok és a teljes tanterv az ELTE egyetemi képzésének részévé váljanak.

A BFA az ELTE oktatási rendszeréhez, valamint a magyar és az európai felsőoktatási követelményekhez illeszkedve, a globális piacra felkészítő filmes képzést ad, továbbá szorosan együttműködik külföldi felsőoktatási intézményekkel, film- és utómunka stúdiókkal, produkciós felszerelést kölcsönző és produkciós cégekkel, nemzetközi és magyar forgalmazókkal.

Az akadémia oktatói kara magas szinten képzett egyetemi tanárokból, illetve a filmes szakma jelentős és díjnyertes alkotóiból áll, akik kapcsolataikkal és tudásukkal egyaránt támogatják a diákokat. A legtehetségesebb hallgatókat komoly szakmai múlttal bíró külföldi és hazai mentorok segítik tanácsaikkal. Az intézmény azt is lehetővé teszi, hogy a tanulók diákcsereprogramok keretében külföldön végezzenek el egy szemesztert.

A BFA gyakorlati filmkészítő kurzusokat biztosít az ELTE Filmtudomány mesterszakának filmkészítő szakirányos képzéséhez, valamint választható gyakorlati kurzusokkal egészíti ki az alapfokú szabad bölcsész film szakirányos képzést a következő modulokból: rendező, forgatókönyvíró, producer, színész, operatőr, vágó, hangmérnök. Az ELTE és BFA közös programját minden szemeszterben egy jelentős, világhírű filmművész néhány napos workshopja egészíti ki.

Napjainkban a filmgyártás világa mindinkább globálissá válik. Ezt felismerve a Budapest Film Academy az új elvárásoknak megfelelő képzést alakított ki, végzett hallgatói pedig versenyképes alkotóként indulnak el pályájukon, ahol nemcsak választott szakmájukban, de a filmkészítés más területein is megállják a helyüket.

A Budapest Film Academy és az ELTE BTK között kialakuló együttműködés első fázisaként a Budapest Film Academy nagyon kedvező áron indítja el 2011. szeptember 12-én őszi kurzusait.

nka emblema 2012