sex hikaye

Az NKA játék-, tévé-, animációs film és forgalmazási pályázata

NKA Mozgókép Szakmai Kollégium
nevezési határidő: 2010. október 18.
támogatás

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot ír ki játék- és tévéfilm gyártásra, animációs filmek végleges elkészítésére, magyar filmek szelektív forgalmazási támogatására, továbbá magyar és „art” besorolású filmek E-cinema technikán történő vetítésének szelektív támogatására.

 

 

Játék- és tévéfilm gyártására
Altéma kódszáma: 1061

A támogatásra azoknak a filmeknek előállítói pályázhatnak, akik sikeresen szerepeltek az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának 2010. I. félévi forgatókönyv pályázatán és a kész forgatókönyvet 2010. július 30-ig bírálatra leadták, valamint a pályázat beadásakor szerepelnek a mozgóképszakmai hatóság filmelőállítókról és egyéb mozgóképszakmai szervezetekről vezetett nyilvántartásában.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A pályázathoz csatolni kell:

- a szinopszist,
- ha a pályázó az eredetileg leadott forgatókönyvet jelentősen megváltoztatta, akkor az új forgatókönyv 5 példányát,
- az alkotók szakmai életrajzát,
- a rendezői elképzelést,
- a tervezett film részletes költségvetését, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét
- finanszírozási tervet,
- gyártási ütemtervet,
- nyilatkozatot és dokumentációt a film előkészítéséhez és gyártásához máshol elnyert állami támogatások összegéről,
- nyilatkozatot és dokumentációt az esetleges koprodukciós partnerektől,
- tévéfilm esetén egy országos sugárzású televíziós csatorna befogadó nyilatkozatát,
- a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság NKA -nak címzett igazolását arról, hogy a pályázó a fenti eljárások megindítását a mozgóképszakmai hatóságnál kezdeményezte,
- a filmes betétlapot.

Támogatás kérhető:
- tiszteletdíjakra,
- utazási költségre,
- szállítási költségre,
- nyersanyagköltségre,
- laborköltségre,
- technikai eszközök bérleti díjára,
- díszletépítésre.

Az elbírálás szempontjai:
A filmterv művészi és szakmai színvonala, a film megvalósításának realitása.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
Az elkészült film egy példánya DVD-, vagy BD-formátumban.

A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 50 millió Ft

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes!


Animációs filmek végleges elkészítésére

Altéma kódszáma: 1073

A támogatásra azoknak az animációs filmeknek előállítói pályázhatnak, akik sikeresen szerepeltek az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának 2010. I. félévi képes forgatókönyv pályázatán és a kész forgatókönyvet 2010. július 30-ig bírálatra leadták, valamint a pályázat beadásakor szerepelnek a mozgóképszakmai hatóság filmelőállítókról és egyéb mozgóképszakmai szervezetekről vezetett nyilvántartásában.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A pályázathoz csatolni kell:
- a szinopszist és a story boardot DVD-formátumban
- a rendező szakmai önéletrajzát,
- a tervezett film részletes költségvetését, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét,
- a finanszírozási tervet,
- a gyártási ütemtervet,
- az esetleges jogi nyilatkozatokat,
- a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság NKA -nak címzett igazolását arról, hogy a pályázó a fenti eljárások megindítását a mozgóképszakmai hatóságnál kezdeményezte,
- a filmes betétlapot.

Támogatás kérhető:
- a technikai háttér költségre,
- tiszteletdíjra,
- számítógép-használati díjra,
- pilotfilm készítésére.

Az elbírálás szempontjai:
A kollégium a művészi és szakmai színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterv(ek)nek ítéli oda a támogatást, abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
Az elkészült film egy példánya DVD-, vagy BD-formátumban.

Igényelhető összeg: filmenként maximum 10 millió Ft

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes!


Magyar filmek szelektív forgalmazási támogatására

Altéma kódszáma: 1031

A Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatását kiegészítő szelektív támogatási felhívás a 2010- 2011-ben bemutatásra kerülő magyar és többségi magyar részvételű koprodukciós filmek forgalmazási támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Pályázhatnak:
A filmek forgalmazói – részletes forgalmazási terv valamint a film megtekintésére alkalmas DVD változat benyújtásával.

A pályázathoz csatolni kell:
- A Magyar Mozgókép Közalapítvány – a normatív támogatásról szóló – döntésének másolatát,
- a forgalmazási tervet.

Támogatás kérhető:
- digitális, vagy celluloid kópiagyártás (az MMK által támogatott kópiákon felüli számú)
- promóció (filmplakátok, internetes promóció)

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- a forgalmazási terv és a tényleges forgalmazási eredmények összehasonlítása, elemzése,
- a promóció leírása.

A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 10 millió Ft

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.


Magyar és „art” besorolású filmek E-cinema technikán történő vetítésének szelektív támogatására
Altéma kódszáma: 1033

Támogatásra azon – a Filmirodánál regisztrált – „art” termek üzemeltetői pályázhatnak, akik negyedévente legalább 50 (belépődíjas) E-cinema előadást tartanak.

A pályázat célja: Egy modern és takarékosabb technika széles körű használatának ösztönzése, a filmek gyorsabb közönséghez juttatása érdekében.

Pályázni negyedévenként és termenként maximum 80 ezer forintra lehet.

Pályázni a 2010.október 15.–2011.április 15-ig terjedő időszakra lehet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A pályázathoz csatolni kell:
- filmenkénti lebontásban a vetítések pontos időpontját,
- A mozgóképszakmai hatóság igazolását arról, hogy a pályázó negyedévente az „art” mozik minősítéséről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben foglalt feltételeket teljesítette.

Támogatás kérhető: (a Mktv. 12.§ 3. bek. d. pontja és a Végrehajtási rendelet mellékletének 3. oszlop 4. pontja alapján)
- Filmkölcsönzési díj,
- Hirdetési költségek,
- Filmszállítási költségek.

A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen : 8 millió Ft

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- Az E-cinema vetítések száma,
- A vetített filmek listája,
- Pontos nézőszám.
A pályázatok 1 példányban 2010. október 18-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


címkék

nevezés, támogatás, NKA
nka emblema 2012