sex hikaye

III. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia

Imago Egyesület, PTE Pszichológiai Doktori Iskola
nevezési határidő: 2010. május 30.
workshop

A PTE Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti pszichoanalízis programja, az Imágó Egyesület és az Imago International főszervezésével 2010. november 25-27. között megrendezésre kerül a III. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – Reflexivitás és önreflexivitás címmel a pécsi Apolló Artmoziban. A konferenciára előadók jelentkezését várják.

 

A korábbi konferenciák által megteremtett hagyomány folytatásaként a III. MPF célkitűzése, szakmai irányelve a pszichoanalitikus filmtudomány interdiszciplináris területe iránt elkötelezett filmalkotók, filmtudományi szakemberek, pszichoanalitikusok és pszichoanalitikus szemléletű pszichológusok eszmecseréjének elősegítése, a témához kapcsolódó tudományos kutatások megismertetése, megvitatása és népszerűsítése. A középpontban továbbra is a párbeszéd és a kölcsönhatás áll: a pszichoanalitikus és kinematografikus tudás integrálhatósága, egy közös nyelv kialakításának lehetősége.  

A III. MPF-en ennek keretéül a Reflexivitás és önreflexivitás mindkét tudományterületen kiemelkedő jelentőségű témaköre szolgál. A pszichoanalízis a 20. században az önreflexió munkamódjának középpontba állításával a szubjektum belső történéseinek legkidolgozottabb, legnagyobb hatású fogalomtárát hozta létre, módszerével pedig a tudattalan folyamatok láthatóvá tételét és a szubjektum lelki apparátusának megértését vette célba. A modern kor egyik legkíméletlenebb önreferenciális gesztusa, az Álomfejtés óta újra meg újra felvetődik a kérdés, hogy létezik-e önmegértés, vagy csak folyamatos önfélreértésről, önfélreismerésről beszélhetünk. Vajon feloldható-e a tudattalan létezésének feltételezése és az (ön)reflexív folyamatok hangsúlyozása között feszülő alapvető ellentmondás? Hogyan képes a pszichoanalízis érzékenyen reagálni a társadalmi-kulturális változásokra, milyen tudományos önreflexió segíti ebben?

A művészi önreflexivitás, a film „önmagaságára” irányuló kérdése szintén valami rejtett működésmódot tesz láthatóvá, leleplezi a valóság illúzióját, kizökkent a fikcióból. A valóság művészi reprezentációi, a valóság újrakomponált filmképei az önmegértés vágyából teremnek. A kultúra beszélhető, látható oldalát mutatják fel, a töredékekből kommunikálható dolgot hoznak létre. A nézői szubjektum mikor és hogyan ismer magára (saját képére) a valóságot átalakító reprezentációkban? Milyen érvényes megközelítésmódokat tudnak ajánlani az emberi önmegértés problémájára az eltérő pszichoanalitikus és mozgóképi stratégiák? Hol jöhet létre a találkozás pszichoanalízis és filmművészet között az emberi természet, a társadalom és a kultúra területén?


A konferenciára jelentkezéseket várnak:

- Szekció előadásra: a pszichoanalitikus filmelmélet, filmkritika és filmértelmezés területeihez kapcsolódó előadás. Időkeret: 20 perc előadás, majd 10 perc diszkusszió.

- Műhelyre: filmélmények csoportos, pszichoanalitikus szempontú feldolgozása,  illetve a pszichoanalitikus filmtudományhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati problémák interaktív megvitatása. Időkeret: maximum 2 óra.


Az érdeklődők jelentkezési lap kitöltésével jelezzék előadói szándékukat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

A jelentkezés határideje: 2010. május 30.

A jelentkezés elfogadásáról a szakmai bizottság döntése alapján a jelentkezők 2010. júliusában kapnak értesítést.

A konferencia további információit a www.imagoegyesulet.hu honlapon teszik közzé.

nka emblema 2012