sex hikaye

Ópium

Homályzóna

2007. március 28. - filmhu

Bemutató: 2007. március 29.

Ópium
Orvos és páciens, ráció és őrület, drogmámor és józanság. Szász János Ópium című filmje a függőségről szól, lett légyen az bármi is, amely eltávolít a valóságtól, és egy kiismerhetetlen, bűnökkel teli, veszélyes világba visz. 
 
 
 
 

A Csáth Géza specialistának (Witman fiúk) tekinthető Szász János új moziját ismét az orvos-író, gyakorló pszichiáter művei inspirálták. Az Ópium Csáth azonos című novelláján és két naplón, az író saját életére vonatkozó feljegyzésein, valamint egy olyan íráson alapul (Egy elmebeteg nő naplója), mely egyszerre szépirodalom és kórrajz, egy pszichiátriai beteg, S. G. kisasszony esettanulmánya.

A maga módján orvos és páciens egyaránt függő

Szász a három művet professzionális módon rakta össze. A film fogaskerekei tökéletesen illeszkednek egymáshoz, az írásokból csak annyi és ott hangzik el, amennyi a dialógusokhoz, a történetvezetéshez feltétlenül szükséges – a szereplők szájából, értő narrációjában természetesnek hat minden mondat. Nem szöveghű irodalmi adaptáció és nem is életrajzi film hát ez a mozi, hanem olyan fikció, amely Csáth klasszikus műveit gondolja tovább, azokból kerekít ki egy olyan történetet, amely akár így is eshetett volna.

A film főszereplője, a pszichiáter Dr. Brenner József (Ulrich Thomsen) 1913-ban munkát vállal egy elmegyógyintézetben. Az intézet Moravcsik doktor (László Zsolt) vezetésével a konzervatív pszichiátria híve; hidegzuhany, elektrosokk, izoláció, ha ismerik is hírből a pszichiátria legújabb eredményeit – a beszédterápián, a múlt feltérképezésén alapuló pszichoanalízist – mindenképpen fenntartásokkal kezelik. Brenner nem csupán az új iskola híveként lóg ki a környezetből, hanem annak köszönhetően is, hogy van egy másik élete, mi több, másik két élete: íróként, novellistakánt is ismert, ráadásul ópiumfüggő.
A kórház egyik kezeltje, Klein Gizella (Kirsti Stubö) hamar felkelti doktorunk érdeklődését –a nő szép is, mi több grafomán, mely tény az éppen alkotói válsággal küszködő orvost tökéletesen lenyűgözi; míg ő hónapok óta képtelen egy épkézláb mondatot papírra vetni, páciense megszállottan írja tele naplóját arról a „Lényről, aki felágaskodik benne”. Szász mozijának a címe mindkét főszereplőre utal hát – a maga módján orvos és páciens egyaránt függő; csak míg Brennert a drogok repítik egy más világba, kezeltje az írásban talál megnyugvást, az állandó körmölés oldja csupán a feszültségét.   

Thomsen és Stubö tökéletes választás a főszerepekre

A biztonságos határokat mindkét hősünk átlépi – az őrület, a kábítószer-függőség, valamint az az erotikától terhelt, kiszolgáltatottságon alapuló viszony, mely orvos és páciens között formálódik, majd beteljesedik, komoly erkölcsi kérdéseket vet fel. A mozi a plágium problematikáját is megpendíti – Brenner saját írásaihoz a lány naplóiból meríti az inspirációt; az esetleges következményekkel nem törődve Gizellát nem csupán nőként, de múzsaként is kihasználja. Szász mégsem prédikál, nem alkot értékítéletet, egyszerűen csak ábrázol – a néző maga döntheti el, hogy hogyan viszonyul a film két, sötét oldalt megjárt karakteréhez. 

Thomsen és Stubö tökéletes választás a főszerepekre – míg a Brennert alakító Dogma-színész visszafogott, férfias precizitással játszik, a színésznő olyan intenzív fájdalmat jelenít meg a vásznon, amely egy percre sem csúszik át a teatralitásba. A színészi játék mellett a mozi másik intenzív hatása a képek erejében rejlik – a Moravcsik-klinika idejétmúlt, ijesztő orvosi gépei (Szöllősi Géza art designer munkái), a klinika helyszínéül szolgáló komáromi Monostori-erőd, a környező erdő Máthé Tibor operatőr képein az első pillanatoktól kezdve valósággal beszippantják a nézőt.

A Moravcsik-klinika idejétmúlt, ijesztő orvosi gépei Szöllősi Géza art designer munkái - fotó: Szandtner Dániel

Egységes, minden ízében átgondolt film az Ópium, melyben minden motívum, a zenék kiválasztástól kezdve, a gondosan szerkesztett irodalmi szövegeken át a mellékszereplők színészi játékáig a helyén van. Szász méltán lehet büszke rá.Címkék

premier , kritika


(3) 
Hozzászólások
3-1  /  3
2007. április 3. kedd, 20:39#3| Melehov
ÓPIUM ÉS PLÁGIUM


A napokban volt szerencsém megnézni Szász Jánosnak Csáth Géza írása alapján készült filmjét. A film tárgya sokat ígérőnek látszott. Az elmebetegekkel kapcsolatos lélektani-, morális- és társadalmi-szociólógiai kérdések mindig izgalmasak és – sajnos – nagyon is aktuálisak. A film főcíme szerint a szponzorokat hasonlókép meggyőzte az érdekes témaválasztás.

A film azonban nem igazolta várakozásaimat. Nem közvetített egyetlen érdemleges gondolatot sem, nem vetett föl egyetlen nagy ívű morális- vagy szociológiai kérdést, egész egyszerűen nem volt sem üzenete, sem katartikus élményt hozó meséje. A korunk filmjeit egyébként is domináló és mérgező öncélú eszközökben és effektusokban azonban bővelkedett. Volt itt véres erőszak és horror, perverz és vadállati naturális szex az öncélú pornográfia minden ismérvével. A plágium, amely a film szomorú és lapos meséjének célzottan is szereplője volt, áthatotta az egész művet, azonban nem úgy, hogy a film az azzal kapcsolatos morális kérdéseket megvizsgálta volna, válaszokat adott volna, vagy csak izgalmas kérdéseket nyitott volna meg, hanem úgy, hogy a tárgyhoz lazán, vagy alig kapcsolódó- és öncélú beállításainak sorozatában bőven tetten érhettük magát a plágiumot. A helyszín – a komáromi gyűrűerőd nyomasztó falai és kazamatái – Jancsó Miklós Szegénylegények című filmje nyomán készültek (kiszolgáltatottsággal, meztelenséggel stb. együtt). A helyszín és a beállítások naturális nehézkessége azonban nem hordozta az „elkölcsönzött” erőd-környezet szürrealisztikus álomszerű hangulatát. Fábri Zoltán Ötödik pecsétjéből is kölcsönöztetett egy ismert beállítás. Itt azonban nem a közösségért és elvekért megfeszített megváltóként láttuk függeni a „kereszten” szegény becsapott és elárult elmebeteget – ahogy Fábri mesterművében a vasmunkás ellenállót – hanem csak kiszolgáltatott és megcsalatott emberként. Aztán volt itt lobogó náci könyvmágia, holokauszt utalásokkal, a nélkül, hogy bármilyen helye lett volna a történetben. Ezt ugyan nem tekinthetjük plágiumnak csak testvérének, a rossz művészfilmbeli közhelynek. Persze bevált amerikai recept, hogy a számba jöhető publikum minden szeletének – kereszténynek, zsidónak, nihilistának – megadjuk azokat utalásokat, amitől hajlandóak lesznek azt gondolni, hogy a filmnek nekik címzett üzenete van. Azután itt van a „Száll a Kakukk Fészkére” lobotómia motívuma. „Biztos siker” receptek kotyvaléka. Az alkotás talán pszichiátriai orvostörténeti ismeretterjesztőként lenne a legértékesebb, ha megpróbálná megmagyarázni a hol középkori kínzókamra-felszerelésként, hol pedig kiszolgáltatottakon való rideg kísérleti eszközként bemutatott tárgyak és módszerek valós céljait, történetét. De ezt nem teszi, hanem szürreális módon egy kupacban bemutatja őket működés közben. Sajnos nem értek a pszichiátriai eszközök történetéhez, de felteszem, hogy azokat így, egy teremben soha nem alkalmazták.

A film meséjének gondolattöredékei nem érték meg a filmkészítésre amúgy is szűkösen elérhető elpazarolt forrásokat. Senki számára nem újdonság, hogy a kábítószer élvezők – egy darabig - úgy érzik, mintha tíz év alatt tíz millió évet élnének. Senki számára nem újdonság, hogy keserves dolog hozzátartozókat ápolni évekig, és, hogy ebbe talán bele is lehet bolondulni. Azt is valamennyien tudjuk, hogy alkotni csodálatos és éppen ezért keserves, ha valaki válságba kerül és depressziós blokkoltságában mindent megpróbál, hogy a holtpontok sorozatán átjusson. Zenét, promiszkuitást, morfiumot, ópiumot, emberi kapcsolatok elárulását és végül a plágiumot, amit azután az eredeti alkotó – nem tudni miért katartikusnak bemutatott – likvidálásával is megkoronáz. Szomorú, embertelen, de szerencsére szórvány jelenség. Torz, nyomorult rongy-emberek önigazolása. Miért kell erre súlyos milliókat költeni?
2007. február 7. szerda, 23:47#2| maciekéshauzer
túlfejlett szépérzék.
2007. február 6. kedd, 20:14#1| sheenacska

nka emblema 2012