sex hikaye

Ha megjön József (1975)

Kézdi-Kovács Zsolt

2004. május 7. - filmhu
Kézdi-Kovács Zsolt filmje a korszakban szokatlan módon bergmani sűrűségű lélektani történetet mesél el a hetvenes évek Magyarországán: két asszony történetét látjuk, küzdelmüket egymással és önmagukkal, a lázadás és az elfogadás párharcát.
A címbeli József csak néhány hete kötött házasságot Marival, de máris többhónapos hajóútra indul. Felesége és anyja közös lakásban, együtt várja a tengerészszolgálat végét.
 
 
 
 
Kapcsolódó anyagok
A sajátos háromszögtörténet egyik tagja tehát mindvégig távol van, legfeljebb képeslapok adnak róla hírt, mégis az ő személye, illetve a távollétéből fakadó lélektani állapot motiválja és erősíti fel Mari és anyósa konfliktusát. A kényszerű várakozás és főképp a kényszerű összezártság feltartóztathatatlanul vezet a szituációba kódolt konfliktushoz: az anyós árgus szemekkel figyeli menye magatartását, a fia helyett is gyanakvó féltékenységgel ügyel hűségére, méghozzá okkal. Mari ugyanis nem tud mit kezdeni a várakozással, nyomasztja a “rendes feleség” szerepét rákényszerítő anyós jelenléte, lázad, rombol, vagdalkozik maga körül. A helyzet sokrétűsége elsősorban a lány személyiségéből fakad: Mari ösztönös és kétségbeesett lázadása bizonytalanságot és szeretetvágyat takar, ezt a szeretetet azonban igen nehéz megadni számára, mivel öntörvényű, a gondoskodást, a segítséget nem tűrő, sőt durván elutasító karakter. Viszonya az anyósával ennek megfelelően összetett: érti az asszony fiát védő magatartását, mégis elutasítja; szüksége van gondoskodó szeretetére, mégis visszaél vele. A film igen nehéz lélektani képlet megoldására vállalkozik, amikor Mari látszólag egyértelműen elutasítandó magatartását – hiszen feladja munkahelyét, hűtlen lesz férjéhez, teherbe esik – a szabadság artikulálatlan kiáltásaként értelmezi. Monori Lili játéka és egy sor pontos és ökonomikus epizód mellett a figura lélektani hitelét elsősorban a kitűnő színészi ellenpontként Ruttkai Éva által megformált anyós alakja, pontosabban a menye lázadásával kapcsolatos magatartása teremti meg. Az anyós tűr, a meny lázad – mindegyikük teszi a dolgát, anélkül, hogy mérlegelné tettének súlyát vagy igazát. A két nő végül együtt köszönti a repülőtéren a hazatérő Józsefet. Nincs győztes, mint ahogy morális tanulság sincs. Egyik szereplő sem valamiféle elvont erkölcsi értékrend nevében cselekszik, hanem a saját lehetőségei – és főképp korlátjai szerint.
 
Szerző: Gelencsér Gábor
Rendező Jancsó Miklós
Szereplők Madaras József (Magyardolmányos)
Őze Lajos (vallató)
Latinovits Zoltán (Veszelka)
Kozák András (ifj. Kabai)
Koltai János (Varjú Béla)

nka emblema 2012